Vliegtuigen boven Assendelft

De SOS-werkgroep – Saense Onderwonenden Schiphol – is in het voorjaar van 2019 opgericht als werkgroep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek – KMZ. Dit uit noodzaak iets te doen tegen de enorm toegenomen overlast van de twee landingsbanen die over het noorden van Zaanstad lopen: de Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

Doelstelling: Bestuurders van Zaanstad het √©chte verhaal over Schiphol duidelijk te maken, zodat zij daar actie op gaan ondernemen. Verder dient er onderzoek te komen naar de gezondheidssituatie van de ernstig geluidsgehinderden in Zaanstad –¬† in Assendelft tussen de 50 en 54% van de inwoners.

Wij verzamelen hiervoor verhalen van mensen die overlast hebben van Schiphol, praten met politici en GGD Zaanstreek/Waterland, proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn en geven daartoe ook voorlichting over ons werk.

Heeft u overlast? Deel dan uw verhaal via soszaanstreek@gmail.com. Hoe meer verhalen, hoe duidelijker ook uw overlast aan politici kan worden uitgelegd. Zij dienen goed te weten hoe heftig en over welke delen van Zaanstad de herrie verspreid is. Uw verhaal kunnen wij ook in anonieme vorm altijd gebruiken. Dus hou ons op de hoogte!

Historie: Vanaf de presentatie van het college van B&W van Zaanstad in juli 2018 in Taets, begon Winnie de Wit de wethouder Schiphol – destijds Hans Krieger (VVD) – te bevragen wanneer Zaanstad nu eindelijk eens iets voor haar inwoners in met name Assendelft en Krommenie ging doen. Na alsmaar uitstel van dat gesprek heeft zij de gemeenteraadsleden voorgelicht over de enorme overlast die in Zaanstad-Noord wordt ervaren. De Orkaan – die ook veel over Schiphol schrijft – publiceerde 9 oktober 2018 haar opiniestuk, waarin ze andere verontruste/geplaagde onderwonenden opriep zich te melden.
Op deze oproep kwamen een flink aantal mensen af, veelal ook van oud-gedienden, die zich – eind jaren ’90 van de vorige eeuw – ook tegen de aanleg van de ‘milieubaan’ Polderbaan hadden verzet. Met deze actieve groep mensen is in mei 2019 de SOS-werkgroep ontstaan, onder de paraplu van KMZ.

 

Laatste verandering: