Petitie: stel voorwaarden aan steun luchtvaart

Op 19 maart startten vijf bewonersgroepen – waaronder de Saense Onderwonenden Schiphol – met een petitie om de regering te verzoeken strenge voorwaarden te stellen aan de miljarden staatssteun die de luchtvaartindustrie op het punt staat te ontvangen. De vijf bewonersgroepen zijn BTV-Rotterdam, Red Gelderland, Behoud Woongenot Aalsmeerbaan en SchipholWatch.

De steun moet volgens de vijf alleen dan worden verleend als de sector akkoord gaat met een forse krimp van het aantal vluchten en het verplicht naleven van de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op het gebied van geluid en uitstoot.

Eerlijk belasten
Ook willen zij dat de sector eindelijk eens op een eerlijke manier wordt belast, dat wil zeggen met onder meer CO2- en kerosine-belasting, maar ook via tickettaks en zou het nultarief voor de omzetbelasting moeten worden afgeschaft.

De inkomsten van die belastingen kunnen dan worden geïnvesteerd in duurzaam openbaar vervoer, zoals snelle (maglev-) treinen.

De burgers in de actiegroepen maken zich zorgen over de effecten van de luchtvaart op de leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat.

Zware belasting op leefomgeving
Zij constateren dat de luchtvaartsector een veel te grote belasting legt op die leefomgeving en tegelijkertijd een te verwaarlozen bijdrage levert aan de publieke zaak.

Ook zijn ze van mening dat de huidige systemen om CO2 te compenseren nauwelijks bijdragen tot een positief resultaat op het klimaat en al zeker niet opwegen tegen de explosieve groei van de afgelopen jaren.

Géén banenmotor meer
Schiphol is géén banenmotor meer en desondanks heeft de democratie nauwelijks vat meer op de sector. Ondanks toegezegde staatssteum worden duizenden medewerkers van de ene dag op de andere op straat gezet, aldus de groep.

Wij zijn iedereen dankbaar die deze petitie – https://eisenaanluchtvaartsteun.petities.nl/ – wil tekenen.

 

 

Laatste verandering: