Rust in de lucht

Polderbaan  stil

Corona, dondergod, gebiedt:
Vliegtuig buig/staak je gegrom
Dorpsgeluid: Grutto grutto alom

    Hanneke Tonkens - Westzaan
Visits: 1083

Laatste verandering: