SOS in actie tegen Schiphol-fopsessies

De Saense Onderwonenden Schiphol houdt dinsdagmiddag 29 september a.s. een protestactie tegen de ‘minder-hinder-sessies’ die Schiphol in het Wapen van Assendelft organiseert – van 15.30-16.30 uur; 17-18 uur en 19-20 uur.

Schiphol is een onbetrouwbare buurman gebleken voor wat het inperken van overlast betreft. Als 35 jaar wordt er minder hinder beloofd, de werkelijkheid is een geheel andere: met name in Zaanstad-Noord is de hinder zodanig toegenomen – 87% (ernstig) gehinderden in Assendelft – dat dit vliegveld een gevaar voor de volksgezondheid betekent.

De SOS voert actie omdat praten met afgevaardigden van de vliegtuigindustrie zinloos is. Maar even belangrijk is de voorlichting die zij aan de inwoners van Zaanstad wil verstrekken, zie bijgevoegde flyer.

Visits: 36

Laatste verandering: