Schipholoverlast? Zienswijze – kort!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Luchtvaart brengt veel mogelijkheden met zich mee en is zonder meer belangrijk geweest voor onze economie. Maar de intensiteit waarmee tegenwoordig gevlogen wordt, brengt ook verantwoordelijkheden mee richting alle wezens (mensen, dieren, planten) die voor hun welzijn afhankelijk zijn van schone lucht, een gezonde leefomgeving en een afwisselende natuur. Daarom zou respect voor deze medegebruikers voorop moeten staan bij de vraag hoe met ons luchtruim om te gaan. Toch tref ik het woord respect niet aan in alle teksten; er wordt alleen maar gesproken over doelen en belangen, zoals vergroting van de capaciteit, meer effici├źntie, verduurzaming, Militaire Missie Effectiviteit. Blijkbaar is er vanuit de luchtvaart nauwelijks oog voor de belangen van de burgers die de gevolgen ondervinden.

Ik vind dat er heel concreet harde randvoorwaarden moeten komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren. En op basis van die randvoorwaarden moet er een beoordeling (Plan-MER) komen, waar we ook daadwerkelijk wat mee kunnen. In deze luchtruim-herindeling ligt veel te veel de nadruk op groei van de luchtvaart. Daar maak ik ernstig bezwaar tegen.

Graag wil ik hier mijn belangrijkste bezwaren tegen de Voorkeursbeslissing duidelijk maken:

  1. De luchtvaart zit in een zeer diepe crisis. De huidige situatie vraagt om zelfreflectie en nadenken over de vraag hoe de nieuwe economie eruit kan zien na COVID-19. Ik mis in de plannen een goede analyse hoe met de grote actuele problemen en uitdagingen moet worden omgegaan. Voorbeelden zijn: klimaat, covid-19, volksgezondheid, luchtkwaliteit, inzet van meer snelle treinen, minder zakenreizen. Dit plan gaat ervan uit, dat alles straks weer op de oude voet doorgaat. Daardoor schiet het plan naar mijn mening ernstig tekort en is het nu al achterhaald.
  2. Vliegtuigen stoten stikstof uit. Maar het rare is dat u de uitstoot van stikstof boven 815 m niet meeneemt. Dat kan natuurlijk niet! Boven deze hoogte wordt het grootste deel van de stikstof uitgestoten. Al in 2019 hebt u de Tweede Kamer beloofd dit te veranderen. Wat is er sinds dat moment gedaan? Zonder goede en betrouwbare berekeningen en zonder een Plan-MER die de gevolgen echt in beeld brengt, kan en mag dit plan niet verder.
  3. Tot slot verzoek ik u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats

Laatste verandering: