KLM en MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SOS-Zaanstreek werd deze week benaderd door een aardige student Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam, die onderzoek doet naar ‘een bekende luchtvaartmaatschappij’ en in hoeverre dit bedrijf – dat de KLM bleek te zijn – bezig is op het gebied van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Omdat het verminderen van de Co2-uitstoot’ een belangrijk issue is, verdiepen de studenten zich in de reputatie van de vliegmaatschappij op het gebied van duurzaamheid.

Greenwashing

Nu staat de gehele luchtvaartsector in een slecht blaadje, omdat zij een enorm charme-offensief is gestart met juichverhalen over toekomstdromen die natuurkundig gewoon onmogelijk . Je kunt geen krant openslaan of een of andere CEO vertelt trots hoe Nederland vooraan zal staan waar het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart wereldwijd. Of het nou elektrisch vliegen betreft, het vliegen op kunstkerosine, groene waterstof of de biobrandstof-toevoegingen.
Maar wie zelf ooit student is geweest helpt een student natuurlijk…
Er moesten cijfers gegeven worden, en hoger dan een 4 kwam er niet uit.

Dat je als vliegmaatschappij de woorden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat onderzoeken is een gotspe, zeker wanneer je als inwoner van Zaanstad al 3 decennia onder de negatieve gevolgen van ‘Nederlands Blauwe Trots’ zucht.

In Meldpunt: vliegtuigoverlast

Vrijdag 4 juni om 19.15 uur zijn Winnie de Wit van SOS-Zaanstreek en Han van Staveren van SATL te zien in Meldpunt, het consumentenprogramma van Omroep Max.
Het gaat o.a. over de toename van het vliegverkeer boven Assendelft – eigenlijk heel Zaanstreek-Noord – en de bijbehorende hinder, die altijd maar wordt weg gesjoemeld. Tevens zal Han van Staveren (foto), namens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) het woord voeren over de angst die men in het oosten van Nederland heeft aangaande het openstellen voor de burgerluchtvaart van Lelystad Airport.

Omslag?

Deze toename wordt bekeken in relatie tot de stilte in de lucht tijdens de eerste lockdown, in april, mei en gedeelte van juni 2020. Hebben wij nog hoop dat er een omslag te goede komt? Gaan we minder vliegen, gaat onze regering minder vluchten toestaan omdat deze bewezen schade toebrengen aan de gezondheid van de omwonenden?


U kunt het bekijken op: vrijdag 4 juni 19.15 uur NPO2
Op Zaans Nieuwsplatform De Orkaan staat een verslagje van de opnames door de 3-man sterke opnameploeg van Meldpunt.

GroenLinks Aalsmeer: genoeg geSchiphold!

SOS-Zaanstreek was woensdag 2 juni aanwezig als protest tegen het Schiphollen door Benschop – CEO Schiphol – van de Aalsmeerse gemeenteraad. Aalsmeer Vandaag deed verslag.

3 juni 2021 door Joop Kok van Aalsmeer Vandaag

Voor ‘Fransman’ – Ronald Fransen van GroenLinks – was het genoeg, hij verliet raadzaal

Nadat gisteravond Schipholdirecteur Dick Benschop aan de raad van Aalsmeer in grote zich herhalende lijnen had uiteen gezet wat de hinderbeperkende maatregelen van Schiphol inhielden, vroeg Ronald Fransen van GroenLinks, mede namens de niet aanwezige Jelle Buisma van de PvdA, het woord. “Het enige dat helpt om de hinder te reduceren, naast goedbedoelde acties die al twintig jaar goed bedoeld zijn maar het niveau van spiegeltjes en kraaltjes niet echt ontstijgen, is minder vliegen. Dus waar in het door u genoemde programma komt minder vliegen voor?”
Het antwoord van Benschop was ontwijkend: “De vraag over de verdere ontwikkeling van Schiphol, een vraag die ons allemaal bezighoudt, die zal, denk ik, op de politieke tafel beantwoord worden,” aldus de Schipholdirecteur. “Dan maak ik graag een punt van orde,” was de reactie van Fransen, “ik constateer dat datgene dat helpt om minder hinder voor Aalsmeer te organiseren, niet plaats vindt. Ik heb zeer veel respect voor uw tijd maar ook voor die van mij. Ik verlaat de vergadering.”

Ronald Fransen haalde Buitenhof TV op zondag 6 juni. Aalsmeer Vandaag blikt er op terug.

Een begrijpelijke daad na het lezen van het artikel Protest verwacht bij bezoek Dick Benschop aan raad. Dat protest viel trouwens tegen. Onze fotograaf Jaap Maars vond de opkomst het zoveelste bewijs dat dit totaal niet leeft in Aalsmeer. “Alleen de Pramenrace telt hier.”

Verwachtingen

In de raadzaal was een gemis aan vertrouwen voelbaar. Het werd duidelijk toen, op verzoek van voorzitter Nanda Hauet, een ieder in één zin zijn verwachtingen voor de avond mocht aangeven. René Martijn hoopte dat zowel bij Benschop als bij Michiel van Dorst, CEO van Luchtverkeersleiding Nederland, de bezinning zou doorbreken om te gaan kijken naar een luchthaven in zee in plaats van pleisters te blijven plakken op alle open wonden.
Benschop hoopte op een goed gesprek waarbij hij dingen zou mee kunnen nemen. Erik Abbenhues van de VVD was het braafste jongetje van de klas. Hij verwachtte een toelichting op de hinderreductie maatregelen. Tegelijkertijd hoopte hij dat er daarna nog enige ruimte zou zijn om te vernemen hoe de Verkeersleiding Nederland door andere procedures, nieuwe technologieën of andere maatregelen concreet zou kunnen aangeven hoe zij het gebruik van de secundaire banen daadwerkelijk kunnen laten afnemen.

Greta Holtrop van AbsoluutAalsmeer verwachtte dat Schiphol tot het besef zou komen dat krimp de enige maatregel is die daadwerkelijk tot hinderbeperking leidt en dat zij zou overgaan tot het verminderen van het aantal vliegbewegingen. Tom Verlaan van het CDA verwachtte dat er de komende jaren toegewerkt wordt naar vliegen waar het echt niet anders kan en dat we op z’n mist ‘s nachts kunnen slapen.

Michiel Dorst gaf aan er vooral te zijn om te luisteren naar de mensen in de gemeenteraad en met elkaar in gesprek te gaan over het programma waar zij als Schiphol en LVNL veel tijd in hebben gestopt. En hoe dat samen nog verbeterd kan worden.

‘Genoeg is teveel’

Willem Kikkert van D66 was helder, “Genoeg is genoeg. Genoeg is wat D66 betreft te veel. Voor ons is de enige oplossing minder vliegen waarbij we op zoek moeten naar een nieuwe balans tussen economie, veiligheid, gezondheid en milieu. Een balans die alleen gezonder kan worden met minder vliegbewegingen.” Dat verwachtte hij als finale uitkomst.
René Martijn in gesprek met Dick Benschop

Ronald Fransen, door Benschop ‘Fransman’ genoemd toen hij na zijn vertrek over hem sprak sprak de verwachting uit dat, na de ervaringen die tijdens de pandemie waren opgedaan, het besef er zou zijn dat minder vliegen de enige hinderbeperking is die werkt. Hoeveel minder vluchten zullen er op Schiphol en over Aalsmeer worden afgehandeld, was zijn vraag. Over al het andere zou hij zeer ontevreden zijn.

Luchthaven in zee

Met zo’n groot verschil aan onderliggende verwachtingen leek alleen nog een gesprek mogelijk tussen de VVD en het duo Benschop Van Dorst. Daar kwam het niet van. Het allerlaatste woord kwam van René Martijn. Die hield een hartstochtelijk betoog over een luchthaven in zee. Daar moesten Benschop en Van Dorst hun energie en talenten op loslaten. Zo niet dan waren ze geen knip voor de neus waard. Was er één ding duidelijk geworden na al die jaren ‘Schipholoverheersing’ dan was dat wel de emancipatoire werking op de leden van de raad. Niet voor een ieder is Schiphol heilig.

Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…

 

Het is ongeëvenaard, de truc die de Rijksoverheid en Schiphol hebben uitgehaald om een vergunning voor 10.000 vluchten op Lelystad Airport te krijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De (vakantie)luchthaven die onderdeel is van de Schiphol Group BV, staat in de boeken voor 45.000 vluchten per jaar, maar de stikstofruimte voor zo’n enorm aantal vluchten is er gewoon niet.

Maar als burger kun je er nog wat aan doen! Lees in de stukken van SATL en MOB hieronder precies hoe je eenvoudig nog een zienswijze tegen dit gesjoemel kunt indienen. Maar  doe het wel snel! Alleen vandaag maandag 29 maart kan dit digitaal – via je DigiD.

Het sjoemelen kan alleen op papier – en papier is geduldig – maar het is onbestaanbaar in de naakte werkelijkheid. Toch werd er – door de ministeries van IenW en LNV en het bedrijf Schiphol Group BV – op slinkse manier naar het gewenste eindresultaat toegerekend.

Om te beginnen door een vergunning te vragen voor slechts 10.000 vluchten – een ‘salamitactiek’ die niet is toegestaan, het zou voor alle gewenste 45.000 vluchten tegelijk moeten. Daarbovenop doet men het nog voorkomen, alsof Schiphol op een bepaalde datum in het verleden over een natuurvergunning beschikte – hetgeen niet zo is – en vanuit die fictieve ruimte stikstofuitstoot van 10.000 vluchten over te hevelen naar LA. Lees “Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…” verder

Raadsbrief wethouder over voortgang Schiphol

Wethouder Wessel Breunesse stuurde 16 februari 2021 een raadsbrief m.b.t. Schiphol naar de gemeenteraad. Zie

Hierin komt o.a. het volgende aan de orde:

Verkiezingsdebat Luchtvaart 11 maart

Voor wie op 17 maart 2021 in het stemhokje een stem wil uitbrengen die bijdraagt aan minder hinder van vliegtuigen, leest de stemwijzer van dr Paul van der Maesen de Sombreff. Hij baseert zich louter op de verkiezingsprogramma’s van de partijen en betrekt geen daden uit het (recente) verleden in deze ranglijst.

Situatie in Zaanstad in beeld tijdens Verkiezingsdebat 11 maart

Voor Zaankanters komt er tijdens het verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart op 11 maart van 16.30 tot 18 uur, een bekend beeld voorbij.
Dit informatieve programma is zeker het bekijken waard!
En voor de organisatoren is het van belang te weten hoeveel digitale bezoekers er zullen komen, dus help hen daarbij en Geef je op!

Wie zich vooraf goed wil oriënteren, kan het debat van de Burgertafel Luchtvaart van 12 november 2020 terugkijken. Veel kennis omtrent wat er allemaal speelt, wordt daar door deskundigen en vertegenwoordigers van actieve burgergroepen goed uitgelegd.

 

Staat aangeklaagd door St. Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Dat schrijft Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), en daarom stapt deze stichting naar de rechter!
Omwonenden pleiten al jaren via hun bewonersverenigingen of via andere belangenbehartigers voor meer leefbaarheid onder de vliegroutes. De overheid doet beloftes, maar die worden niet nagekomen.

Leefbaarheid staat zwaar onder druk

Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.
Ondoorzichtige rapportages en ingewikkelde rekenmethodes verhullen de dagelijkse realiteit. Niet alleen bewonersverenigingen, maar ook vertegenwoordigers van diverse gemeenten vinden dat de leefbaarheid in de verre omtrek van Schiphol zwaar onder druk staan.

Maatschappelijke zorgvuldigheid ontbreekt

Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten. Het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten, staat RBV terzijde. De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.

Steun deze actieve burgergroepering!

Recht op Bescherming Vlieghinder ziet zich ondersteund door een groeiend aantal sympathisanten Vrienden genoemd, die zich achter het beleid van de Stichting scharen, en iets willen doneren ter ondersteuning.
Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. RBV roept iedereen die vindt dat zijn gezondheid en woongenot op het spel staan, op om donateur te worden. Nieuwsgierig? Kijk op Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder of volg hen op Facebook

Livestream Schiphol en de Zaanstreek terugkijken

Hier kunt u de digitale bijeenkomst van de Saense Onderwonenden en GroenLinks Zaanstad terugkijken, die zij woensdag 24 februari 2021 hielden over de relatie Schiphol en de Zaanstreek.

GroenLinks Zaanstad heeft er ook een geschreven verslag van gemaakt, met linkjes naar de verschillende presentaties.
Wilt u de hele video bekijken? Deze start – na enig oponthoud – rond minuut 8.

Sprekers (met ‘ongeveer’ de tijd dat zij aan het woord komen):

Suzanne Kröger – Tweede Kamerlid GroenLinks: 10:45
Nicole van der Waart – Statenlid GroenLinks: 26:10
Wilfred Eleveld – Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: 34:45
Ingrid Zandt – GGD Kennemerland: 46:19
Wessel Breunesse – wethouder Zaanstad: 1:00.00
Winnie de Wit – SOS Zaanstreek: 1:17:00

 

Dien zienswijze tegen groei in!

Wie nu al last heeft van het vliegverkeer van Schiphol, doet er goed aan nog voor donderdag 25 februari a.s. de bezwaren tegen verdere groei kenbaar te maken aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft onlangs de Ontwerp Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ingediend die – net als de Luchtvaartnota 2020-2050 – in groei voorziet.
Ervaart u nu al overlast? Dien dan uiterlijk 24 februari een zienswijze hiertegen in.

Er staan twee zienswijzen hieronder, een lange en een korte. Ook staat er een meer persoonlijke onder Zelf iets doen. Bij alle voorbeeldbrieven kunt u, uw eigen standpunten toevoegen, maar u kunt hem ook zo insturen. Wel aanvullen met de datum en uw eigen gegevens onderaan.

Belangrijk:

 • Let wel: dien het vóór donderdag 25 februari a.s. in.
 • Vergeet niet de datum en afzender in te vullen.
 • Sla het document op, voordat u het digitaal verstuurt, zo heeft u voor uzelf een kopie van uw bezwaar.
 • Stuurt u het via de post? Doe het maandag 22, dinsdag 23 of woensdag 24 februari a.s. en doe het voor de zekerheid ‘aangetekend’.
 • Via deze link komt u op de  site van de overheid waar u meer informatie vindt en u uw (digitale) zienswijze kunt indienen.

Kent u mensen in uw omgeving die ook overlast van Schiphol hebben? Wijs hen dan op de mogelijkheid om snel nog een zienswijze in te dienen.

Wilt u op de hoogte te blijven van onze strijd voor minder Schiphol-overlast? Schrijf dan in op onze Nieuwsbrief.

Schipholoverlast? Zienswijze – lang!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
t.a.v. Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Plaats, xx februari 2021

Betreft: Zienswijze Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Excellentie,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op de plannen voor de luchtruimherziening.

De plannen voor de luchtruimherziening komen erop neer dat verdere groei van de luchtvaart wordt gefaciliteerd. Dit is – zeker in deze tijd – onacceptabel.

U heeft zich als minister te houden aan de Nederlandse Grondwet (artikel 21) die stelt dat de zorg van de overheid gericht is op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.’ Ofwel: u heeft een zorgplicht. De Luchtruimherziening is enkel gericht op het efficiënter gebruik en beheer van het luchtruim (lees: verdere groei mogelijk maken). Uit niets blijkt dat u prioriteit geeft aan mijn welzijn.

Bovendien zijn de plannen zo onduidelijk en vaag dat het onmogelijk is om een goed beeld te krijgen van de effecten van de plannen op mijn situatie.

Mijn bezwaren zijn de volgende:

 1. U dient zich te richten op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu en de mens en natuur centraal te stellen in uw plannen en handelen. Vliegverkeer tast het woon- en leefklimaat in ernstige mate aan. Het zorgt voor geluidsoverlast voor honderdduizenden mensen en gaat ten koste van waardevolle natuur-, stilte- en Natura 2000-gebieden.
 2. Nut en noodzaak van verdere groei van de luchtvaart en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport (LA) zijn tot op heden onvoldoende aangetoond. Vanwege de klimaat- én corona crisis is nut en noodzaak van dit nieuwe vliegveld gereduceerd tot nul. Bovendien zijn er bij de plannen voor opening van LA – door burgers aangetoonde – ernstige fouten gemaakt.
 3. Van een overheid mag je goed doordachte plannen verwachten. De Luchtvaartnota 2020-2050 van december 2020 – de basis voor deze Luchtruimherziening – is achterhaald en het ontbreekt aan een duidelijk verwoorde, op grondige probleemanalyse gebaseerde, samenhangende visie. De kritiek op de Luchtvaartnota was dan ook niet mals en er staan nog vele vragen open. Pas nadat deze Luchtvaartnota fundamenteel herzien is, kan er een goede Luchtruimherziening komen.
 4. De Plan MER (Milieu Effect Rapportage) is ondermaats, niet correct en onvolledig. De MER dient alle milieueffecten van alle vliegroutes en varianten correct in beeld te brengen, gespecificeerd naar Natura-2000 gebied. En daar hebben wij er hier in de Zaanstreek nogal veel van. Ook de economische gevolgschade en milieueffecten van vliegen boven de 914 meter horen te worden meegenomen. De MER die nu voorligt is in strijd met de eisen vanuit de Tweede Kamer, Commissie MER en de Wet Natuurbescherming. Ik verzoek u om aan te geven waarom u niet aan de eisen voldoet een volledige en correcte MER op te stellen en daarbij de onderliggende documenten vrijgeeft.
 5. Ik ben het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het volstrekt onduidelijk is welke concrete gevolgen deze Luchtruimherziening heeft voor mijn leefomgeving en mijn welzijn. De Polderbaan wordt super preferent, en het is hier nu al onleefbaar. Een zienswijze moeten indienen, terwijl er nog niets concreets te ‘zien’ is: is dat nog behoorlijk bestuur?!
  Graag transparant handelen, de effecten van de voorgenomen maatregelen eerst ophelderen en concretiseren, zodat wij weten waar wij onderwonenden eigenlijk een zienswijze op geven. Ondertussen dient de reactietermijn verlengd te worden tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 6. Tevens ben ik het er niet mee eens dat ik nu een zienswijze in moet dienen, terwijl het thema Lelystad Airport (LA) door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Het openen van LA betekent  niet, zoals u lang heeft beweerd, dat Schiphol ontlast zou worden. Nee, het betekent juist dat meer ‘widebody’ toestellen  Schiphol zullen aandoen, dus zullen wij geconfronteerd worden met meer geluidsoverlast en meer ziekmakende uitstoot. Ik verzoek u dan ook de reactie termijn te verlengen tot na behandeling van de Luchtvaartnota door het parlement.
 7. Ik verzoek de u om een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan. Zodat we een correcte, betrouwbare en transparante weging borgen.
 8. Ik verzoek u om te inventariseren welke vragen (inclusief WOB-verzoeken) t.a.v. Lelystad Airport, de Luchtvaartnota en de Luchtruimherziening bij u nog openstaan. Dit zijn vragen die niet, onvolledig of foutief zijn beantwoord. Ik verzoek u tevens om deze openstaande vragen openbaar te maken en door te spelen naar de onder punt 7 genoemde onafhankelijke partij, zodat deze partij kan toezien op een correcte en transparante afhandeling volgens de geldende wet- en regelgeving.
 9. Ik wil graag van u horen welke concrete en harde randvoorwaarden er komen, die de belangen van de inwoners beschermen en verzekeren.
 10. Ik verzoek u om alleen uitspraken in de media of in informatiebijeenkomsten te doen die gebaseerd zijn op feiten en waarheden. Verder vraag ik u om uitspraken die u heeft gedaan, die niet aan deze criteria voldoen, alsnog te rectificeren.

Tenslotte verzoek ik u de gestelde vragen en opmerkingen één voor één te beantwoorden in uw reactienota.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats