Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol

Schiphol-wethouder Wessel Breunesse stuurde op 18 februari j.l. de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang m.b.t. de luchthaven.

De SOS is blij dat Zaanstad met deze brief voor het eerst een duidelijk andere houding ten opzichte van Schiphol inneemt, en meer gaat denken vanuit haar geplaagde bewoners.
Het leed dat door de twee banen over Zaanstad-Noord wordt veroorzaakt, is dan ook groot. Een bewoner van Assendelft noemde de overlast tijdens een vergadering van het Wijkoverleg Assendelft in januari ‘gewoon misdadig’.

Lees “Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol” verder

SOS 6 april bij Dorpscontact Westzaan

Maandagavond 6 april a.s. komen bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol.

Vergaderingen van de commissie Dorpscontact Westzaan zijn openbaar en vinden elke eerste maandag van de maand plaats van 20 tot 21:30 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys. Toegang vrij.