Raadsbrief wethouder over voortgang Schiphol

Wethouder Wessel Breunesse stuurde 16 februari 2021 een raadsbrief m.b.t. Schiphol naar de gemeenteraad. Zie

Hierin komt o.a. het volgende aan de orde:

Laatste verandering: