Staat aangeklaagd door St. Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Dat schrijft Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), en daarom stapt deze stichting naar de rechter!
Omwonenden pleiten al jaren via hun bewonersverenigingen of via andere belangenbehartigers voor meer leefbaarheid onder de vliegroutes. De overheid doet beloftes, maar die worden niet nagekomen.

Leefbaarheid staat zwaar onder druk

Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.
Ondoorzichtige rapportages en ingewikkelde rekenmethodes verhullen de dagelijkse realiteit. Niet alleen bewonersverenigingen, maar ook vertegenwoordigers van diverse gemeenten vinden dat de leefbaarheid in de verre omtrek van Schiphol zwaar onder druk staan.

Maatschappelijke zorgvuldigheid ontbreekt

Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten. Het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten, staat RBV terzijde. De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.

Steun deze actieve burgergroepering!

Recht op Bescherming Vlieghinder ziet zich ondersteund door een groeiend aantal sympathisanten Vrienden genoemd, die zich achter het beleid van de Stichting scharen, en iets willen doneren ter ondersteuning.
Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. RBV roept iedereen die vindt dat zijn gezondheid en woongenot op het spel staan, op om donateur te worden. Nieuwsgierig? Kijk op Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder of volg hen op Facebook

Laatste verandering: