Verkiezingsdebat Luchtvaart 11 maart

Voor wie op 17 maart 2021 in het stemhokje een stem wil uitbrengen die bijdraagt aan minder hinder van vliegtuigen, leest de stemwijzer van dr Paul van der Maesen de Sombreff. Hij baseert zich louter op de verkiezingsprogramma’s van de partijen en betrekt geen daden uit het (recente) verleden in deze ranglijst.

Situatie in Zaanstad in beeld tijdens Verkiezingsdebat 11 maart

Voor Zaankanters komt er tijdens het verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart op 11 maart van 16.30 tot 18 uur, een bekend beeld voorbij.
Dit informatieve programma is zeker het bekijken waard!
En voor de organisatoren is het van belang te weten hoeveel digitale bezoekers er zullen komen, dus help hen daarbij en Geef je op!

Wie zich vooraf goed wil oriënteren, kan het debat van de Burgertafel Luchtvaart van 12 november 2020 terugkijken. Veel kennis omtrent wat er allemaal speelt, wordt daar door deskundigen en vertegenwoordigers van actieve burgergroepen goed uitgelegd.

 

Laatste verandering: