Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…

 

Het is ongeëvenaard, de truc die de Rijksoverheid en Schiphol hebben uitgehaald om een vergunning voor 10.000 vluchten op Lelystad Airport te krijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De (vakantie)luchthaven die onderdeel is van de Schiphol Group BV, staat in de boeken voor 45.000 vluchten per jaar, maar de stikstofruimte voor zo’n enorm aantal vluchten is er gewoon niet.

Maar als burger kun je er nog wat aan doen! Lees in de stukken van SATL en MOB hieronder precies hoe je eenvoudig nog een zienswijze tegen dit gesjoemel kunt indienen. Maar  doe het wel snel! Alleen vandaag maandag 29 maart kan dit digitaal – via je DigiD.

Het sjoemelen kan alleen op papier – en papier is geduldig – maar het is onbestaanbaar in de naakte werkelijkheid. Toch werd er – door de ministeries van IenW en LNV en het bedrijf Schiphol Group BV – op slinkse manier naar het gewenste eindresultaat toegerekend.

Om te beginnen door een vergunning te vragen voor slechts 10.000 vluchten – een ‘salamitactiek’ die niet is toegestaan, het zou voor alle gewenste 45.000 vluchten tegelijk moeten. Daarbovenop doet men het nog voorkomen, alsof Schiphol op een bepaalde datum in het verleden over een natuurvergunning beschikte – hetgeen niet zo is – en vanuit die fictieve ruimte stikstofuitstoot van 10.000 vluchten over te hevelen naar LA.

Deze laatste truc kan de dames en heren nog wel eens opbreken, want lees je de uitgebreide zienswijze van SATL (Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen) en de zienswijze van MOB (Mobilisation for the Environment) – 42 pagina’s vol citaten uit allerlei overheidsstukken – dan kun je niet anders concluderen dan dat er grove onrechtmatigheden ten grondslag liggen aan juist die geluidsruimte van Schiphol, waarop die vergunning voor stikstofruimte van LA uiteindelijk is gebaseerd.

Eigenlijk leest het als een krimi, een krimi waarin het slachtoffer – wij omwonenden en de natuur – op geraffineerde manier steeds wat meer gif toegediend krijgen, en uiteindelijk het loodje zullen leggen…

Dus: hou je van rust in de lucht en van natuur? Voorkom dan toekomstige grotere vliegtuigoverlast door het onderschrijven van de zienswijze van SATL en MOB. Het vereist even een actie, en wel vandaag!!!

Dien vandaag maandag 29/3 (via DigiD) jouw zienswijze in tegen deze op drijfzand gebaseerde natuurvergunning van Lelystad Airport (LA) en/of Schiphol.

    Je hoeft alleen iets te schrijven als:

  • berekeningen en uitgangspunten kloppen niet (geldt voor alle Natuurvergunningen van die Luchthavens)
  • dat door het verlenen van die vergunningen de kwetsbare natuur er zeer veel schade door oploopt

Door nu in actie te komen kun je helpen voorkomen dat zowel de rustige, natuurrijke Veluwe door vliegtuiggeluid en kankerverwekkende uitstoot zal worden overspoeld, en tevens dat er hier in Noord-Holland alleen nog maar met de allergrootste vliegtuigen op Schiphol gevlogen gaat worden. Dat betekent meer herrie en dus ook meer luchtvervuiling.

Laatste verandering: