‘Innovatieve satellietnavigatie’ – reactie

Reactie Bewonersverenigingen Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en Saense Onderwonenden Schiphol (SOS), n.a.v. het bericht Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie, d.d. 12 augustus 2021

’t Is een incompleet verhaal:
verbetering  voor luchtvaart, verslechtering voor onderwonenden

Misschien heeft u het gelezen, het bericht dat de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) via innovatieve satellietnavigatie vliegtuigen per 12 augustus jl niet langer via fysieke bakens op de grond, maar met een GPS-signaal van satellieten van en naar de start- en landingsbanen kan laten navigeren.

Michiel van Dorst, CEO van de LVNL, stelt: “Met de overstap naar satellietnavigatie zorgt LVNL ervoor dat het ontwerp van vliegroutes flexibeler wordt, zodat luchtvaartmaatschappijen efficiënter kunnen gaan vliegen. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik, het terugdringen van geluidshinder en draagt bij aan de toekomstige herindeling van ons luchtruim. Deze innovatie doen we voor Nederland, onze klanten en voor bewoners in de omgeving van de luchthavens”.

Veelbelovend gaat het verhaal verder: “Vliegtuigen kunnen bij nieuw te ontwerpen routes exacter gaan vliegen naar luchthavens in Nederland, waar mogelijk om woonkernen heen. Daarbij wordt de daling van vliegtuigen meer gelijkmatig en met minder motorvermogen, wat leidt tot minder geluidshinder”.

Werkelijkheid maar half – uit vliegsectorperspectief – verwoord

Bewonersverenigingen PVK en SOS zijn echter van mening, dat LVNL hier niet het hele verhaal vertelt, en voelen zich hierin gesteund door een artikel van 12 augustus op de site van SchipholWatch. PVK en SOS schetsen u hierbij het ontbrekende deel, zodat u het plaatje compleet krijgt.
Zo vermeldt LVNL niet dat dankzij dit nieuwe navigatiesysteem:

– vliegtuigen korter op elkaar kunnen worden gezet.  Zo is de Polderbaan nu, na het groot onderhoud afgelopen voorjaar met o.a. de installatie van NextGen-naderingssoftware, klaar om elke 70 seconden een toestel te kunnen verwerken. En daar werden onderwonenden van de Polderbaan op 11 augustus tussen 19.10 en 19.40 uur al op ‘getrakteerd’: 20 toestellen in 30 minuten! Alsof het in de ‘oude’ situatie al niet ernstig genoeg was…..

– vooruit wordt gelopen op een akkoord op de ontwerp-Luchtruimherziening van afgelopen voorjaar, die o.a. inhoudt, dat er “vaste routes/virtuele luchtbuizen” richting Schiphol komen. Het is overigens nog steeds een raadsel waar deze buizen precies zullen komen. LVNL zet haar ingeslagen beleid dus onverdroten verder, terwijl deze Luchtruimherzieningsplannen door de val van het kabinet “controversieel” zijn verklaard, dus nog goedgekeurd moeten worden door een nieuw kabinet!;

– de overlast van geluid en uitstoot juist zal verergeren voor diegenen die precies onder zo’n luchtbuis wonen. Een daling die “meer gelijkmatig en met minder motorvermogen” uitgevoerd wordt, zal deze extra overlast niet kunnen compenseren. SchipholWatch stelt hier op zijn website:

Voor Schiphol is dat van groot belang omdat het op deze manier het democratisch afgesproken aantal ernstig gehinderde woningen kan terugbrengen. En dus volgens de gemaakte afspraken méér vluchten kan faciliteren.

– het al decennia geldende algemene beleid van het Ministerie van IenW en Schiphol ondersteund wordt om bij voorkeur de Polder- en Kaagbaan te gebruiken, en deze twee zogeheten preferente banen “zo veel mogelijk vol te vliegen”. Onder beide banen wonen immers “relatief minder mensen, dus relatief minder gehinderden”. Het komt Schiphol goed uit, dat hierdoor de geluidshinder zal verminderen voor bewoners onder de routes naar de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. Maar bewoners onder de Polder- en Kaagbaan zijn daarmee dus écht door de politiek en Schiphol gedegradeerd tot tweederangsburgers! Pure rechtsongelijkheid dus! Überhaupt is de rechtspositie van individuele burgers binnen het luchtvaartdossier totaal niet geborgd, de overheid schiet schromelijk tekort in één van haar hoofdfuncties: het beschermen van een ieders gezondheid en leefklimaat.
                                                                    
Minder gehinderden betekent: verplaatsing van hinder – beslist niet minder hinder en, in het bijzonder voor degenen onder de “vaste buizen”, zelfs méér hinder!

Het LVNL-stuk sluit als volgt af: “De introductie van satellietnavigatie is onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen van LVNL en Schiphol dat op de website minderhinderschiphol.nl is te vinden. Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving Schiphol te verbeteren”.

Na uitgebreide bestudering zijn PVK en SOS echter tot de conclusie gekomen, dat alle binnen dit programma genoemde maatregelen hoogstens zorgen voor verplaatsing van hinder, inderdaad, naar de buitengebieden! Verder heeft een recent rapport van het ingenieursbureau To70, dat ook regelmatig voor en met Schiphol werkt, uitgewezen, dat alle maatregelen geen enkele extra ruimte laten voor de zo noodzakelijke nieuwbouw van woningen en bedrijven in de Randstad. Dat vinden wij een onthutsende constatering!

Beter dan SchipholWatch het verwoord heeft kunnen we het niet zeggen, we sluiten daarom af met dit citaat:

NextGen gaat dus niet over hinderbeperking, maar over concentratie van de hinder. De nu al ernstig gehinderden onder bij voorbeeld de aanvliegroute voor de Polderbaan, krijgen vanaf vandaag nog meer overlast te verduren. En tegelijkertijd neemt het aantal ernstig gehinderden elders af vanwege de nauwkeurig gevlogen lijnen.

Niet minder hinder, maar concentratie van hinder
De luchtverkeersleiding heeft theoretisch dus gelijk en kan het aantal vliegbewegingen gaan opschroeven. Dat is winst voor LVNL (dat per vliegbeweging krijgt betaald) én voor Schiphol zelf dat met NextGen een grote technische stap zet richting 800.000 vliegbewegingen per jaar.’

Oproep aan de media

De vele, vele bewonersverenigingen in het binnen- én buitengebied rond Schiphol die zich tegen wil en dank met deze materie bezig houden, krijgen hun verhaal helaas te weinig voor het voetlicht in de media. De enorme problemen van individuele mensen – raadpleeg hiervoor eens vliegherrie.nl – blijven daardoor helaas onderbelicht.

Laatste verandering: