Nieuw meldpunt: vliegherrie.nl

Bron: NoordHollands Dagblad maandag 12 juli 2021

SCHIPHOL

Omwonenden van Schiphol hebben met vliegherrie.nl een eigen meldpunt opgezet om overlast van vliegtuigen te melden. Volgens de initiatiefnemers functioneren de reeds bestaande meldpunten, zoals Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), niet.

De omwonenden krijgen steun van onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt al jaren gepleit voor een onafhankelijk klachtensysteem. “Onderzoek van de Nationale Ombudsman over de klachtenafhandeling toont ook aan dat er te weinig met de meldingen gebeurt en dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

Van de meldingen die binnenkomen op vliegherrie.nl zal periodiek verslag worden uitgebracht aan onder meer de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Volgens de initiatiefnemers is het huidige meldpunt, dat volgens Poelmans ook wel Bewoners Afpoeierpunt Schiphol wordt genoemd, niet onafhankelijk. Het wordt beheerd door de Schiphol Groep in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). “BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt Alfred Blokhuizen, woordvoerder van het nieuwe meldpunt. “Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is.”

Poelmans zegt dat het doel is een meldpunt te verwezenlijken waar iedereen zijn beklag kan doen. “Mensen trekken nu aan de bel bij verschillende clubs, bijvoorbeeld ook bij gemeenten of de luchtverkeersleiding. We willen alle klachten bij elkaar brengen en ze goed analyseren om te kijken wat er kan worden gedaan.”

Dat het meldpunt wordt ondersteund door vooral partijen die zich inzetten voor minder vliegverkeer, komt volgens Poelmans omdat mensen die graag met het vliegtuig op vakantie gaan niet klagen. “Maar mensen snakken naar nachtrust en daar is helaas minder aandacht voor dan voor mensen die snakken naar een kop koffie in Barcelona.” Hij benadrukt dat de organisaties niet tegen Schiphol zijn. “Schiphol is nodig, alleen moet er veel meer worden gedaan aan hinderbeperking.”

Laatste verandering: