Schiphol: Decibellen en Gezondheid

door Henk Visser

Decibellen. Wat zegt het eigenlijk? En wat is de impact op gezondheid?
De standaardnorm voor het meten van geluid is de decibel. We lezen
het overal. Alle instanties en organisaties gebruiken het. Ook,
voornamelijk, in het luchtvaart debat. Maar weinigen weten de expliciete
betekenis van deze geluid meetwaarde en de correlatie met geluidsdruk.
Inmiddels is wel heel veel bekend over het effect op de gezondheid
middels onderzoek. We pakken er twee publicaties uit.

Onderzoek 1: Impact of Aircraft noise pollution on residents of large cities

In september 2020 kwam de EU met een onderzoeksrapport. Impact of
Aircraft noise pollution on residents of large cities. De primaire bevinding
uit het onderzoek:

‘It can lead to health issues, as well as to negative social and economic effects. Examples of health issues produced by aviation are sleep disturbance, community annoyance, cardiovascular disease, and mental health problems.‘

Geluidmeting versus geluidservaring

Ook in dit rapport de nadruk op decibellen. Deze geluidmeting norm
volgt een logaritmische schaal. Dat betekent dat elke stap op de schaal
met een factor tien toeneemt. Daarbij betekent 0 dB een verhouding 1,
dus gelijkheid van noemer en teller. Elke verhoging met 10 decibel
betekent een vergroting in vermogen of energie met een factor 10. Een
verhoging met 20 dB betekent dus een factor 100, een verhoging met
30 dB een factor 1000 enz
. Wat u meet aan decibellen is niet wat u
ervaart aan geluid. Dat is vele malen sterker. En afhankelijk van vele
factoren.

Geluidsdruk

Wat de mens werkelijk ervaart is geluidsdruk, uitgedrukt in Pascal (P).
En dat is o.a. afhankelijk van temperatuur, frequentiesamenstelling, en
de manier waarop het evolueert (impulsief, aanhoudend, enz.). Al deze
parameters bepalen de “akoestische identiteit” van een geluidsbron.
Daarbij de gehoor gevoeligheid. Want dat verschilt per persoon. Deze
gevoeligheid kan ook versterkt worden. Mensen die al jaren in de buurt van Schiphol wonen en de groei aan den lijve hebben meegemaakt.
Waar pleitbezorgers voor de krimp van de sector altijd tegenaan lopen is
het onvermogen van de mens zich in te leven (empathie) in de beleving
van geluidoverlast. Onder te verdelen in twee categorieën:
– Men hoort het wel maar stoort zich er niet aan. De mens die de
evolutie van geluid naar lawaai heeft geaccepteerd. En altijd zal mee
evolueren in de valse veronderstelling dat het een normaliteit is.
– De mens die bewust haar of zijn omgeving waarneemt. Veranderingen
opmerkt en daar op anticipeert.
Ofwel; de cognitief vaardige mens.
Groep 1 is onbereikbaar. De zgn. massamens. Ofwel, het kuddedier.
Groep 2 staat open voor argumenten en durft ook nieuwe inzichten te
accepteren.

Onderzoek 2: Luchtvaart en gezondheid

Impact van lawaai op overlast, levenskwaliteit en
gezondheid. Leefmilieu Brussel-BIM, collectie factsheets, thema geluid.

Het BIM rapport – uit maart 2018: Het geluidsniveau en de blootstellingsduur bepalen samen de hoeveelheid akoestische energie die door het oor wordt geabsorbeerd en het is deze hoeveelheid energie die toelaat het gevaar van blootstelling aan een geluidsniveau te bepalen.
Welke risico’s bestaan er?

   • auditieve: schade aan het gehoor;
   • niet-auditieve:  slaapstoornis, slapeloosheid, vermoeidheid, stress, leer- en concentratiestoornissen, cardiovasculaire problemen;
   • hinder: wat een psychische achtergrond heeft en vooraf kan gaan aan de eerste twee genoemden.

Naast gehoorstoornissen zijn de belangrijkste gevolgen:

   1. slaapverstoring;
   2. algemene vermindering van welzijn;
   3. moeite met concentratie en mondelinge communicatie.

 

Bij dit laatste aspect zijn de klachten uit de praktijk legio, zoals je op de vliegherrie.nl – de site van Schiphol Watch – kunt lezen. In de tuin, op het Alkmaardermeer, huisbezoek, telefoneren, Zoom- of Skype-overleg, deurbel niet meer horen (vanwege noodzakelijke gehoorbescherming), voorbeelden in overvloed.
Daarnaast nog:

   • verhoogde bloeddruk;
   • impact op het immuunsysteem en het endocriene systeem(hormoonstelsel);
   • zintuigelijke gevolgen;
   • ontwikkeling van mentale stoornissen als depressie en/of angst.

De hormonale storingen konden in verband gebracht worden met
inbreuk op nachtrust door o.a. vliegtuiglawaai. Dit ervaart men sterker
omdat in de nacht geen ruis (achtergrondgeluid door overdag
activiteiten) plaatsvindt.

Situatie in Zaanstad

Onze omgeving is ‘gezegend’ met nachtelijke
transportvluchten die uitgevoerd worden met de Boeing 747 Jumbo Jets die extreem veel geluid produceren

 

Wat is het effect van vlieglawaai op kinderen?
Er is een studie gedaan naar het schoolgedrag van kinderen rond de
luchthaven München. Dit vóór en na de uitbreiding van het vliegveld in
1993. De bevindingen:

    • kinderen bleken zich aan te passen aan de toename van lawaai;
    • een geconstateerde tragere verwerving van leesvaardigheid (en laat
     dit juist nu in het Nederlands onderwijs een groeiend probleem zijn);
    • geheugenproblemen die toenemen naarmate de taken complexer
     worden;
    • meer stress (hogere adrenaline niveaus);
    • toename agressie en nervositeit in het sociale klimaat door storing in
     verbale communicatie, met als gevolg afzonderingsgedrag.

Interessant en relatief bemoedigend -bemoedigend in de zin van: er kan op geanticipeerd worden – is de inhoudelijke constatering van het rapport dat aanhoudende overlast gedurende een zekere periode kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals boven benoemd.

BIM schrijft: ‘Niet alleen de bron van het geluid is belangrijk, er zijn nog
andere factoren die meespelen: de frequentiesamenstelling van het
geluid en de manier waarop het evolueert (impulsief, aanhoudend, enz.).
Al deze parameters bepalen de “akoestische identiteit” van een
geluidsbron.’

Hiermee raakt het rapport de kern van de stroom aan klachten die via de site vliegherrie.nl gelucht worden.

Het is niet de storing door een vliegtuig die elk halfuur of elk kwartier overkomt. Het is de vrijwel permanente overlast door vliegtuigen die elke 2 minuten overkomen, dit in dagelijkse clusters van ongeveer twee uur – verdeeld over de ochtend, middag en vroege avond. En het is deze wetenschappelijke constatering dat de exponentiële groei van de luchtvaart in Nederland onhoudbaar maakt.

Reactie overheid

Maar de overheid en de sector zal u dit alles echt niet wijsmaken. Die is
gebaat bij de onwetendheid van de burger. In 2018 kwam toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis met zijn nationale preventie akkoord. Een
groot plan om roken, alcoholgebruik en overgewicht tegen te gaan –
zonder te zoeken naar de oorzaken. Een pleister op de wonde.
Zouden de gevolgen van stress door urenlange blootstelling aan vliegtuigen, elke 2 minuten, misschien een oorzaak kunnen zijn? Blokhuis, het kabinet, wil het niet weten. Dat is een gevoelig thema: tast de heilige
graal van de blauwe zwaan aan. De suprême staat in de staat blijft te
allen tijden buiten schot.

Meten met twee maten

Demissionair minister president Rutte kwam op 14 juli j.l. met het advies
aan Nederland om maar meer te ventileren. Ramen en deuren open
houden. Om het Coronavirus maar ‘door te luchten’. Terwijl via Schiphol
dagelijks het virus rond getransporteerd en geïmporteerd wordt. Terwijl
honderd duizenden burgers diezelfde ramen en deuren dichthouden
omdat vliegherrie en fijnstof hun leven in ernstige mate bedreigen.

Mensen die bedreigd worden in hun welzijn. Die uitgesloten zijn van artikel 21 in de grondwet.

Een bekend raadslid van de gemeente Zaanstad deelde op 4 augustus
een Twitterbericht over de betrouwbaarheid van de overheid, waar een
vleugje schaamte uit sprak. Dat is niet nodig. We weten dat er ook
oprecht eerlijke politici zijn. Echter ook zij zitten gevangen in een veel
grotere complexe machinatie dat beïnvloed wordt door machten die
hoog boven de burger hun duistere spel spelen. Maar dat is een heel
ander verhaal.

Bronnen:
‘Position paper on dose-effect relationships for night time noise’.
Working Group on Health and Socio-Economic Aspects – 11 november 2004;
‘Impact van lawaai op overlast, levenskwaliteit en gezondheid’ (pag. 1 van 8) – maart 2018. Leefmilieu Brussel-BIM, collectie factsheets, Thema geluid.
‘Impact of aircraft noise pollution on residents of large cities’. Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 650.787 – september 2020
Henk Visser  -2021

Laatste verandering: