Zelfs SOS Zaanstreek niet voorbereid op ‘heftige verhalen’ vliegoverlast

Foto: Public Domain Pictures./ CC0

 

De Zaanse groepering was mede-initiatiefnemer van deze meldingssite, die sinds 12 juli on de lucht is en meldingen onafhankelijk van Schiphol registreert. Ze zijn daar wel wat gewend wat betreft de gevolgen die bijna continu overvliegende toestellen voor  mensen op de grond hebben, maar ook SOS Zaanstreek was niet voorbereid op de toon en de aard van veel klachten: ‘Woede, moedeloosheid, gevoelens van onveiligheid en het ‘in de steek gelaten voelen’ door de overheid, dit alles lees je,’ schrijft de actiegroep in een brief aan het college en de raad. ‘Heftige verhalen.’

Het gaat daarbij over zaken als jarenlange enorme stress, niet aflatende herrie, slaapverstoringen – met de bijbehorende vermoeidheid overdag – tot huis en haard moeten verlaten omdat ‘thuis’ geen veiligheid meer biedt. Regelmatig klinken er ook verwijten richting de Zaanse politiek: die zou veel actiever voor de belangen van de inwoners moeten opkomen.

In de 50 door SOS Zaanstreek geanalyseerde webpagina’s zaten 62 Zaanse meldingen. Het merendeel daarvan – 34 – kwam uit Assendelft, met verder elf uit Zaandam, negen uit Krommenie, drie uit Westzaan en nog enkele individuele klachten uit andere Zaanse kernen. Thuiswerkers werden gehinderd door het lawaai – ‘Ondoenlijk de teksten die ik moet beluisteren op te tikken’ – en inwoners gaan met de moed dr wanhoop verder of geven de moed op: ‘Verhuizen kan niet vanwege bedrijf aan huis – dit is geen harden: als dit zo blijft… wat moeten we dan nog?’ en ‘Na 31,5 jaar op een heerlijke plek, met fijne tuin in Assendelft gaan we volgende week de makelaar inschakelen.’

‘Nu al jarenlang duidelijk is, dat de Rijksoverheid de stem van hun burgers niet wil horen, zou het voor die burgers wel fijn zijn wanneer zij zouden zien dat de gemeente en de provincie dat dan tenminste wel doen,’ schrijft SOS Zaanstreek. ‘Zou Zaanstad niet ook, samen met al die gemeenten die hier – in de zwaarst bevlogen regio van Nederland – liggen, richting Den Haag kunnen gaan?’

Naast psychische klachten en slapeloosheid zijn er medische en sociale gevolgen van de overdenderende vliegtuigen: ‘Ik moet schreeuwen tegen mijn moeder die doof is, zij vindt mij intimiderend,’ en ‘De buurman van mijn moeder, net weduwnaar, wil ik troostend toespreken: we verstaan elkaar niet,’ en ‘KNO-arts wijt mijn gehoorschade aan langdurige blootstelling aan te veel herrie.’

 

Laatste verandering: