SOS Zaanstreek: binnenkort vereniging!

SOS Zaanstreek – eigenlijk Saense Onderwonenden Schiphol – bestaat sinds mei 2019 als werkgroep van een van de oudste Nederlandse milieubeschermingsgroepen: Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. In het begin bestond de wens om samen te gaan met Platform Vlieghinder Castricum – nu Kennemerland – omdat zij al sinds 2003 bestonden en veel kennis hadden, maar daar was geen meerderheid voor te vinden onder de groep van destijds 21 mensen. Allemaal vrijwilligers, die zich wilden inzetten om het leed dat Schiphol heet onder de aandacht van politici en bestuurders te brengen, en bewoners te informeren wat zij zouden kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Van die aanzienlijke groep is al jaren slechts een minimaal groepje van 5 mensen overgebleven.

Een ledenvereniging samen met de Kennemerlanders

Nu is het tijd voor een volgende stap, en werken we toe naar de vereniging Platform Vlieghinder Zaanstreek, waarvan wij hopen dat er veel mensen met overlast lid gaan worden.
Wij doen dit nu alsnog in nauwe samenwerking met Platform Vlieghinder Kennemerland, die ons alle mogelijkheden ter beschikking stellen, die zij zelf ook hebben. Dat betekent o.a. gebruik kunnen maken van hun website en hun expertise, tot het innen van de jaarlijkse contributie.
Zo zullen wij gezamenlijk verder strijden om het ons ontstolen mensenrecht op rustig kunnen wonen terug te veroveren.
Het maakt ook vast verschil of je als 5 burgerexperts – of als een bloeiende vereniging met een aantal honderden leden aan tafel zit bij Zaanstads Schiphol-wethouder, of brieven schrijft naar het Ministerie van IenW, de Provincie Noord-Holland of anderszins!

Wordt lid – UW steun maakt ons STERK

Het lidmaatschap gaat €10,- per jaar kosten, elk gezinslid extra betaalt dan één euro. Hou deze website in de gaten! En voor meer informatie, ideeën om mee te denken en/of te handelen – mail naar soszaanstreek@gmail.com.

 

Laatste verandering: