RBV tegen Ministerie IenW: houd WHO-normen aan

Vandaag, 1 september 2021, heeft de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder – RBV – samen met een honderdtal burgers een sommatie richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten uitgaan. Mocht het ministerie – bij monde van de gisteren aangetreden (demissionaire) minister Barbara Visser – niet reageren op deze aanzegging, dan stapt de stichting in oktober naar de burgerrechter.

Schending van het recht op ongestoord wonen

In haar brief eist Stichting RBV namens de omwonenden onder meer dat de minister het luchtvaartlawaai tot de WHO-normen terugbrengt en dat omwonenden van Schiphol voortaan daadwerkelijk tegen geluidsoverlast worden beschermd.
De brief legt ook uit dat de wijze waarop de minister thans de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht doet aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer.
De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.
Stichting RBV wordt bijgestaan door Prakken-d’Oliveira Human Rights Lawyers.

SOS-Zaanstreek is mede indiener van de sommatie en net als vele actieve burgergroeperingen – alsook politieke partijen en de gemeente Aalsmeer – ondersteuner van de RBV.

Uitleg door bestuurslid Jan Boomhouwer

Jan Salden en Marja Sol maakten er voor de uitzending van EenVandaag een item over. Daarop legt Jan Boomhouwer haarfijn uit, hoe er vanuit het Ministerie I en W nooit geluisterd is naar bewoners die zware overlast van het enorm toegenomen luchtverkeer ondervonden. Ook komt bewoner Willem Stegenga uit Buitenveldert aan het woord, die maar liefst 600 vliegtuigen per dag over zich heen krijgt.
Stegenga bezocht zelfs de huisarts vanwege de stress die het hem opleverde. “Ik vroeg hem: wat kan ik hier aan doen? Is er een therapie zodat ik er mee kan leren omgaan? Maar die is er niet. Het is accepteren of wegwezen. En mensen hebben gelijk als ze zeggen: je weet toch dat die luchthaven er is.

Maar als je een hele wijk van 80.000 mensen overspoelt met een paar honderd vluchten per dag, à 75 tot 80 decibel, dan vind ik dat misdadig.”

Op de website van EenVandaag staat een veel uitgebreider verhaal.

Help ondersteunen, word donateur!

Kijk vooral ook even naar de website van de Stichting zelf: heb je hinder en wil je dat dit stopt? Geef je dan op om hen te steunen in deze kostbare rechtsgang.

Nieuw meldpunt: vliegherrie.nl

Bron: NoordHollands Dagblad maandag 12 juli 2021

SCHIPHOL

Omwonenden van Schiphol hebben met vliegherrie.nl een eigen meldpunt opgezet om overlast van vliegtuigen te melden. Volgens de initiatiefnemers functioneren de reeds bestaande meldpunten, zoals Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), niet.

De omwonenden krijgen steun van onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt al jaren gepleit voor een onafhankelijk klachtensysteem. “Onderzoek van de Nationale Ombudsman over de klachtenafhandeling toont ook aan dat er te weinig met de meldingen gebeurt en dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

Van de meldingen die binnenkomen op vliegherrie.nl zal periodiek verslag worden uitgebracht aan onder meer de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Volgens de initiatiefnemers is het huidige meldpunt, dat volgens Poelmans ook wel Bewoners Afpoeierpunt Schiphol wordt genoemd, niet onafhankelijk. Het wordt beheerd door de Schiphol Groep in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). “BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt Alfred Blokhuizen, woordvoerder van het nieuwe meldpunt. “Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is.”

Poelmans zegt dat het doel is een meldpunt te verwezenlijken waar iedereen zijn beklag kan doen. “Mensen trekken nu aan de bel bij verschillende clubs, bijvoorbeeld ook bij gemeenten of de luchtverkeersleiding. We willen alle klachten bij elkaar brengen en ze goed analyseren om te kijken wat er kan worden gedaan.”

Dat het meldpunt wordt ondersteund door vooral partijen die zich inzetten voor minder vliegverkeer, komt volgens Poelmans omdat mensen die graag met het vliegtuig op vakantie gaan niet klagen. “Maar mensen snakken naar nachtrust en daar is helaas minder aandacht voor dan voor mensen die snakken naar een kop koffie in Barcelona.” Hij benadrukt dat de organisaties niet tegen Schiphol zijn. “Schiphol is nodig, alleen moet er veel meer worden gedaan aan hinderbeperking.”

Lees “Nieuw meldpunt: vliegherrie.nl” verder

‘Innovatieve satellietnavigatie’ – reactie

Reactie Bewonersverenigingen Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en Saense Onderwonenden Schiphol (SOS), n.a.v. het bericht Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie, d.d. 12 augustus 2021

’t Is een incompleet verhaal:
verbetering  voor luchtvaart, verslechtering voor onderwonenden
Lees “‘Innovatieve satellietnavigatie’ – reactie” verder

1990 gedicht ‘Buurman Schiphol’

Buurman Schiphol

Buurman Schiphol, u moet weten
wij zijn klein en u bent groot
willen heel graag overleven
denk ook eens aan onze nood
Zien uw grote grijze vogels
horen ze ook dagelijks meer
Zelfs bij nacht wordt doorgevlogen
en dat doet de oren zeer!

Buurman Schiphol, bent u vergeten
hoe goede buren samengaan?
overleg, rekening houden
zodat het minst pijn wordt gedaan?
Wij zijn een dorpje in de polder
niet slechts een stipje op de kaart
daar wonen mensen met gevoelens
Zijn die plotseling niets meer waard?

Buurman Schiphol u noemt uzelf zo
bent u een robotmaatschappij
dat u ondanks vele protesten
doorgaat met uw pesterij?
Waar blijven de milieurapporten
naar wetten geldend voor iedereen?
of houdt u iets voor ons verborgen
en walst u verder over ons heen?

Buurman Schiphol, u voelt u machtig
maar u zou nooit hebben bestaan
als niet vele polderwerkers
het echte werk voor u hadden gedaan
geen polder droog – dan ook geen Schiphol!
Voor hun nakomelingen weinig dank
geen rustig vredig buitenleven
en veel herrie, vuile lucht en stank

Buurman Schiphol, in de wolken
hou beide been maar op de grond
er is meer dan economische belangen
hou uw omgeving liever gezond
B&W doen al net zo struisvogelig
eigenlijk iets ongehoord
want met uw speerpunt van de welvaart
werd Nederlands groene hart doorboord!

 

Bron:
Gedicht door Mia uit Burgerveen in
Schiphol – van droom tot nachtmerrie
Uitgave Platform Leefmilieu Regio Schiphol, d.d. 26-2-1990

 

Schiphol: Decibellen en Gezondheid

door Henk Visser

Decibellen. Wat zegt het eigenlijk? En wat is de impact op gezondheid?
De standaardnorm voor het meten van geluid is de decibel. We lezen
het overal. Alle instanties en organisaties gebruiken het. Ook,
voornamelijk, in het luchtvaart debat. Maar weinigen weten de expliciete
betekenis van deze geluid meetwaarde en de correlatie met geluidsdruk.
Inmiddels is wel heel veel bekend over het effect op de gezondheid
middels onderzoek. We pakken er twee publicaties uit. Lees “Schiphol: Decibellen en Gezondheid” verder

KLM en MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SOS-Zaanstreek werd deze week benaderd door een aardige student Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam, die onderzoek doet naar ‘een bekende luchtvaartmaatschappij’ en in hoeverre dit bedrijf – dat de KLM bleek te zijn – bezig is op het gebied van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Omdat het verminderen van de Co2-uitstoot’ een belangrijk issue is, verdiepen de studenten zich in de reputatie van de vliegmaatschappij op het gebied van duurzaamheid.

Greenwashing

Nu staat de gehele luchtvaartsector in een slecht blaadje, omdat zij een enorm charme-offensief is gestart met juichverhalen over toekomstdromen die natuurkundig gewoon onmogelijk . Je kunt geen krant openslaan of een of andere CEO vertelt trots hoe Nederland vooraan zal staan waar het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart wereldwijd. Of het nou elektrisch vliegen betreft, het vliegen op kunstkerosine, groene waterstof of de biobrandstof-toevoegingen.
Maar wie zelf ooit student is geweest helpt een student natuurlijk…
Er moesten cijfers gegeven worden, en hoger dan een 4 kwam er niet uit.

Dat je als vliegmaatschappij de woorden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat onderzoeken is een gotspe, zeker wanneer je als inwoner van Zaanstad al 3 decennia onder de negatieve gevolgen van ‘Nederlands Blauwe Trots’ zucht.

In Meldpunt: vliegtuigoverlast

Vrijdag 4 juni om 19.15 uur zijn Winnie de Wit van SOS-Zaanstreek en Han van Staveren van SATL te zien in Meldpunt, het consumentenprogramma van Omroep Max.
Het gaat o.a. over de toename van het vliegverkeer boven Assendelft – eigenlijk heel Zaanstreek-Noord – en de bijbehorende hinder, die altijd maar wordt weg gesjoemeld. Tevens zal Han van Staveren (foto), namens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) het woord voeren over de angst die men in het oosten van Nederland heeft aangaande het openstellen voor de burgerluchtvaart van Lelystad Airport.

Omslag?

Deze toename wordt bekeken in relatie tot de stilte in de lucht tijdens de eerste lockdown, in april, mei en gedeelte van juni 2020. Hebben wij nog hoop dat er een omslag te goede komt? Gaan we minder vliegen, gaat onze regering minder vluchten toestaan omdat deze bewezen schade toebrengen aan de gezondheid van de omwonenden?


U kunt het bekijken op: vrijdag 4 juni 19.15 uur NPO2
Op Zaans Nieuwsplatform De Orkaan staat een verslagje van de opnames door de 3-man sterke opnameploeg van Meldpunt.

GroenLinks Aalsmeer: genoeg geSchiphold!

SOS-Zaanstreek was woensdag 2 juni aanwezig als protest tegen het Schiphollen door Benschop – CEO Schiphol – van de Aalsmeerse gemeenteraad. Aalsmeer Vandaag deed verslag.

3 juni 2021 door Joop Kok van Aalsmeer Vandaag

Voor ‘Fransman’ – Ronald Fransen van GroenLinks – was het genoeg, hij verliet raadzaal

Nadat gisteravond Schipholdirecteur Dick Benschop aan de raad van Aalsmeer in grote zich herhalende lijnen had uiteen gezet wat de hinderbeperkende maatregelen van Schiphol inhielden, vroeg Ronald Fransen van GroenLinks, mede namens de niet aanwezige Jelle Buisma van de PvdA, het woord. “Het enige dat helpt om de hinder te reduceren, naast goedbedoelde acties die al twintig jaar goed bedoeld zijn maar het niveau van spiegeltjes en kraaltjes niet echt ontstijgen, is minder vliegen. Dus waar in het door u genoemde programma komt minder vliegen voor?”
Het antwoord van Benschop was ontwijkend: “De vraag over de verdere ontwikkeling van Schiphol, een vraag die ons allemaal bezighoudt, die zal, denk ik, op de politieke tafel beantwoord worden,” aldus de Schipholdirecteur. “Dan maak ik graag een punt van orde,” was de reactie van Fransen, “ik constateer dat datgene dat helpt om minder hinder voor Aalsmeer te organiseren, niet plaats vindt. Ik heb zeer veel respect voor uw tijd maar ook voor die van mij. Ik verlaat de vergadering.”

Ronald Fransen haalde Buitenhof TV op zondag 6 juni. Aalsmeer Vandaag blikt er op terug.

Een begrijpelijke daad na het lezen van het artikel Protest verwacht bij bezoek Dick Benschop aan raad. Dat protest viel trouwens tegen. Onze fotograaf Jaap Maars vond de opkomst het zoveelste bewijs dat dit totaal niet leeft in Aalsmeer. “Alleen de Pramenrace telt hier.”

Verwachtingen

In de raadzaal was een gemis aan vertrouwen voelbaar. Het werd duidelijk toen, op verzoek van voorzitter Nanda Hauet, een ieder in één zin zijn verwachtingen voor de avond mocht aangeven. René Martijn hoopte dat zowel bij Benschop als bij Michiel van Dorst, CEO van Luchtverkeersleiding Nederland, de bezinning zou doorbreken om te gaan kijken naar een luchthaven in zee in plaats van pleisters te blijven plakken op alle open wonden.
Benschop hoopte op een goed gesprek waarbij hij dingen zou mee kunnen nemen. Erik Abbenhues van de VVD was het braafste jongetje van de klas. Hij verwachtte een toelichting op de hinderreductie maatregelen. Tegelijkertijd hoopte hij dat er daarna nog enige ruimte zou zijn om te vernemen hoe de Verkeersleiding Nederland door andere procedures, nieuwe technologieën of andere maatregelen concreet zou kunnen aangeven hoe zij het gebruik van de secundaire banen daadwerkelijk kunnen laten afnemen.

Greta Holtrop van AbsoluutAalsmeer verwachtte dat Schiphol tot het besef zou komen dat krimp de enige maatregel is die daadwerkelijk tot hinderbeperking leidt en dat zij zou overgaan tot het verminderen van het aantal vliegbewegingen. Tom Verlaan van het CDA verwachtte dat er de komende jaren toegewerkt wordt naar vliegen waar het echt niet anders kan en dat we op z’n mist ‘s nachts kunnen slapen.

Michiel Dorst gaf aan er vooral te zijn om te luisteren naar de mensen in de gemeenteraad en met elkaar in gesprek te gaan over het programma waar zij als Schiphol en LVNL veel tijd in hebben gestopt. En hoe dat samen nog verbeterd kan worden.

‘Genoeg is teveel’

Willem Kikkert van D66 was helder, “Genoeg is genoeg. Genoeg is wat D66 betreft te veel. Voor ons is de enige oplossing minder vliegen waarbij we op zoek moeten naar een nieuwe balans tussen economie, veiligheid, gezondheid en milieu. Een balans die alleen gezonder kan worden met minder vliegbewegingen.” Dat verwachtte hij als finale uitkomst.
René Martijn in gesprek met Dick Benschop

Ronald Fransen, door Benschop ‘Fransman’ genoemd toen hij na zijn vertrek over hem sprak sprak de verwachting uit dat, na de ervaringen die tijdens de pandemie waren opgedaan, het besef er zou zijn dat minder vliegen de enige hinderbeperking is die werkt. Hoeveel minder vluchten zullen er op Schiphol en over Aalsmeer worden afgehandeld, was zijn vraag. Over al het andere zou hij zeer ontevreden zijn.

Luchthaven in zee

Met zo’n groot verschil aan onderliggende verwachtingen leek alleen nog een gesprek mogelijk tussen de VVD en het duo Benschop Van Dorst. Daar kwam het niet van. Het allerlaatste woord kwam van René Martijn. Die hield een hartstochtelijk betoog over een luchthaven in zee. Daar moesten Benschop en Van Dorst hun energie en talenten op loslaten. Zo niet dan waren ze geen knip voor de neus waard. Was er één ding duidelijk geworden na al die jaren ‘Schipholoverheersing’ dan was dat wel de emancipatoire werking op de leden van de raad. Niet voor een ieder is Schiphol heilig.

Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…

 

Het is ongeëvenaard, de truc die de Rijksoverheid en Schiphol hebben uitgehaald om een vergunning voor 10.000 vluchten op Lelystad Airport te krijgen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De (vakantie)luchthaven die onderdeel is van de Schiphol Group BV, staat in de boeken voor 45.000 vluchten per jaar, maar de stikstofruimte voor zo’n enorm aantal vluchten is er gewoon niet.

Maar als burger kun je er nog wat aan doen! Lees in de stukken van SATL en MOB hieronder precies hoe je eenvoudig nog een zienswijze tegen dit gesjoemel kunt indienen. Maar  doe het wel snel! Alleen vandaag maandag 29 maart kan dit digitaal – via je DigiD.

Het sjoemelen kan alleen op papier – en papier is geduldig – maar het is onbestaanbaar in de naakte werkelijkheid. Toch werd er – door de ministeries van IenW en LNV en het bedrijf Schiphol Group BV – op slinkse manier naar het gewenste eindresultaat toegerekend.

Om te beginnen door een vergunning te vragen voor slechts 10.000 vluchten – een ‘salamitactiek’ die niet is toegestaan, het zou voor alle gewenste 45.000 vluchten tegelijk moeten. Daarbovenop doet men het nog voorkomen, alsof Schiphol op een bepaalde datum in het verleden over een natuurvergunning beschikte – hetgeen niet zo is – en vanuit die fictieve ruimte stikstofuitstoot van 10.000 vluchten over te hevelen naar LA. Lees “Supertruc! geluid loeiende koeien gebruiken om stikstofuitstoot te legaliseren…” verder