Zelfs SOS Zaanstreek niet voorbereid op ‘heftige verhalen’ vliegoverlast

Foto: Public Domain Pictures./ CC0

 

De Zaanse groepering was mede-initiatiefnemer van deze meldingssite, die sinds 12 juli on de lucht is en meldingen onafhankelijk van Schiphol registreert. Ze zijn daar wel wat gewend wat betreft de gevolgen die bijna continu overvliegende toestellen voor  mensen op de grond hebben, maar ook SOS Zaanstreek was niet voorbereid op de toon en de aard van veel klachten: ‘Woede, moedeloosheid, gevoelens van onveiligheid en het ‘in de steek gelaten voelen’ door de overheid, dit alles lees je,’ schrijft de actiegroep in een brief aan het college en de raad. ‘Heftige verhalen.’

Het gaat daarbij over zaken als jarenlange enorme stress, niet aflatende herrie, slaapverstoringen – met de bijbehorende vermoeidheid overdag – tot huis en haard moeten verlaten omdat ‘thuis’ geen veiligheid meer biedt. Regelmatig klinken er ook verwijten richting de Zaanse politiek: die zou veel actiever voor de belangen van de inwoners moeten opkomen.

In de 50 door SOS Zaanstreek geanalyseerde webpagina’s zaten 62 Zaanse meldingen. Het merendeel daarvan – 34 – kwam uit Assendelft, met verder elf uit Zaandam, negen uit Krommenie, drie uit Westzaan en nog enkele individuele klachten uit andere Zaanse kernen. Thuiswerkers werden gehinderd door het lawaai – ‘Ondoenlijk de teksten die ik moet beluisteren op te tikken’ – en inwoners gaan met de moed dr wanhoop verder of geven de moed op: ‘Verhuizen kan niet vanwege bedrijf aan huis – dit is geen harden: als dit zo blijft… wat moeten we dan nog?’ en ‘Na 31,5 jaar op een heerlijke plek, met fijne tuin in Assendelft gaan we volgende week de makelaar inschakelen.’

‘Nu al jarenlang duidelijk is, dat de Rijksoverheid de stem van hun burgers niet wil horen, zou het voor die burgers wel fijn zijn wanneer zij zouden zien dat de gemeente en de provincie dat dan tenminste wel doen,’ schrijft SOS Zaanstreek. ‘Zou Zaanstad niet ook, samen met al die gemeenten die hier – in de zwaarst bevlogen regio van Nederland – liggen, richting Den Haag kunnen gaan?’

Naast psychische klachten en slapeloosheid zijn er medische en sociale gevolgen van de overdenderende vliegtuigen: ‘Ik moet schreeuwen tegen mijn moeder die doof is, zij vindt mij intimiderend,’ en ‘De buurman van mijn moeder, net weduwnaar, wil ik troostend toespreken: we verstaan elkaar niet,’ en ‘KNO-arts wijt mijn gehoorschade aan langdurige blootstelling aan te veel herrie.’

 

Schiphol-CEO: krimp is niet nodig

Dick Benschop: ‘Een krimpscenario voor Schiphol is niet nodig, omdat de hinder de komende jaren zal afnemen.’

De 19.504 meldingen – gedaan door 2763 mensen – in 7 weken tijd op vliegherrie.nl spreken laten zie hoe de mantra ‘groei maar minder hinder’ heeft uitgepakt voor de bewoners rond Schiphol.

RBV tegen Ministerie IenW: houd WHO-normen aan

Vandaag, 1 september 2021, heeft de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder – RBV – samen met een honderdtal burgers een sommatie richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten uitgaan. Mocht het ministerie – bij monde van de gisteren aangetreden (demissionaire) minister Barbara Visser – niet reageren op deze aanzegging, dan stapt de stichting in oktober naar de burgerrechter.

Schending van het recht op ongestoord wonen

In haar brief eist Stichting RBV namens de omwonenden onder meer dat de minister het luchtvaartlawaai tot de WHO-normen terugbrengt en dat omwonenden van Schiphol voortaan daadwerkelijk tegen geluidsoverlast worden beschermd.
De brief legt ook uit dat de wijze waarop de minister thans de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht doet aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer.
De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.
Stichting RBV wordt bijgestaan door Prakken-d’Oliveira Human Rights Lawyers.

SOS-Zaanstreek is mede indiener van de sommatie en net als vele actieve burgergroeperingen – alsook politieke partijen en de gemeente Aalsmeer – ondersteuner van de RBV.

Uitleg door bestuurslid Jan Boomhouwer

Jan Salden en Marja Sol maakten er voor de uitzending van EenVandaag een item over. Daarop legt Jan Boomhouwer haarfijn uit, hoe er vanuit het Ministerie I en W nooit geluisterd is naar bewoners die zware overlast van het enorm toegenomen luchtverkeer ondervonden. Ook komt bewoner Willem Stegenga uit Buitenveldert aan het woord, die maar liefst 600 vliegtuigen per dag over zich heen krijgt.
Stegenga bezocht zelfs de huisarts vanwege de stress die het hem opleverde. “Ik vroeg hem: wat kan ik hier aan doen? Is er een therapie zodat ik er mee kan leren omgaan? Maar die is er niet. Het is accepteren of wegwezen. En mensen hebben gelijk als ze zeggen: je weet toch dat die luchthaven er is.

Maar als je een hele wijk van 80.000 mensen overspoelt met een paar honderd vluchten per dag, à 75 tot 80 decibel, dan vind ik dat misdadig.”

Op de website van EenVandaag staat een veel uitgebreider verhaal.

Help ondersteunen, word donateur!

Kijk vooral ook even naar de website van de Stichting zelf: heb je hinder en wil je dat dit stopt? Geef je dan op om hen te steunen in deze kostbare rechtsgang.

Nieuw meldpunt: vliegherrie.nl

Bron: NoordHollands Dagblad maandag 12 juli 2021

SCHIPHOL

Omwonenden van Schiphol hebben met vliegherrie.nl een eigen meldpunt opgezet om overlast van vliegtuigen te melden. Volgens de initiatiefnemers functioneren de reeds bestaande meldpunten, zoals Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), niet.

De omwonenden krijgen steun van onder meer Milieudefensie, Greenpeace, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Volgens Matt Poelmans van de bewonersdelegatie in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wordt al jaren gepleit voor een onafhankelijk klachtensysteem. “Onderzoek van de Nationale Ombudsman over de klachtenafhandeling toont ook aan dat er te weinig met de meldingen gebeurt en dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

Van de meldingen die binnenkomen op vliegherrie.nl zal periodiek verslag worden uitgebracht aan onder meer de Tweede Kamer, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Volgens de initiatiefnemers is het huidige meldpunt, dat volgens Poelmans ook wel Bewoners Afpoeierpunt Schiphol wordt genoemd, niet onafhankelijk. Het wordt beheerd door de Schiphol Groep in samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). “BAS is een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt”, zegt Alfred Blokhuizen, woordvoerder van het nieuwe meldpunt. “Met vliegherrie.nl komt een eind aan de geheimzinnigheid rond meldingen van vliegtuigoverlast. Iedereen kan binnenkort zien hoeveel meldingen zijn ingediend en wat de aard van die meldingen is.”

Poelmans zegt dat het doel is een meldpunt te verwezenlijken waar iedereen zijn beklag kan doen. “Mensen trekken nu aan de bel bij verschillende clubs, bijvoorbeeld ook bij gemeenten of de luchtverkeersleiding. We willen alle klachten bij elkaar brengen en ze goed analyseren om te kijken wat er kan worden gedaan.”

Dat het meldpunt wordt ondersteund door vooral partijen die zich inzetten voor minder vliegverkeer, komt volgens Poelmans omdat mensen die graag met het vliegtuig op vakantie gaan niet klagen. “Maar mensen snakken naar nachtrust en daar is helaas minder aandacht voor dan voor mensen die snakken naar een kop koffie in Barcelona.” Hij benadrukt dat de organisaties niet tegen Schiphol zijn. “Schiphol is nodig, alleen moet er veel meer worden gedaan aan hinderbeperking.”

Lees “Nieuw meldpunt: vliegherrie.nl” verder

‘Innovatieve satellietnavigatie’ – reactie

Reactie Bewonersverenigingen Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) en Saense Onderwonenden Schiphol (SOS), n.a.v. het bericht Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) schakelt helemaal over op innovatieve satellietnavigatie, d.d. 12 augustus 2021

’t Is een incompleet verhaal:
verbetering  voor luchtvaart, verslechtering voor onderwonenden
Lees “‘Innovatieve satellietnavigatie’ – reactie” verder

1990 gedicht ‘Buurman Schiphol’

Buurman Schiphol

Buurman Schiphol, u moet weten
wij zijn klein en u bent groot
willen heel graag overleven
denk ook eens aan onze nood
Zien uw grote grijze vogels
horen ze ook dagelijks meer
Zelfs bij nacht wordt doorgevlogen
en dat doet de oren zeer!

Buurman Schiphol, bent u vergeten
hoe goede buren samengaan?
overleg, rekening houden
zodat het minst pijn wordt gedaan?
Wij zijn een dorpje in de polder
niet slechts een stipje op de kaart
daar wonen mensen met gevoelens
Zijn die plotseling niets meer waard?

Buurman Schiphol u noemt uzelf zo
bent u een robotmaatschappij
dat u ondanks vele protesten
doorgaat met uw pesterij?
Waar blijven de milieurapporten
naar wetten geldend voor iedereen?
of houdt u iets voor ons verborgen
en walst u verder over ons heen?

Buurman Schiphol, u voelt u machtig
maar u zou nooit hebben bestaan
als niet vele polderwerkers
het echte werk voor u hadden gedaan
geen polder droog – dan ook geen Schiphol!
Voor hun nakomelingen weinig dank
geen rustig vredig buitenleven
en veel herrie, vuile lucht en stank

Buurman Schiphol, in de wolken
hou beide been maar op de grond
er is meer dan economische belangen
hou uw omgeving liever gezond
B&W doen al net zo struisvogelig
eigenlijk iets ongehoord
want met uw speerpunt van de welvaart
werd Nederlands groene hart doorboord!

 

Bron:
Gedicht door Mia uit Burgerveen in
Schiphol – van droom tot nachtmerrie
Uitgave Platform Leefmilieu Regio Schiphol, d.d. 26-2-1990

 

Schiphol: Decibellen en Gezondheid

door Henk Visser

Decibellen. Wat zegt het eigenlijk? En wat is de impact op gezondheid?
De standaardnorm voor het meten van geluid is de decibel. We lezen
het overal. Alle instanties en organisaties gebruiken het. Ook,
voornamelijk, in het luchtvaart debat. Maar weinigen weten de expliciete
betekenis van deze geluid meetwaarde en de correlatie met geluidsdruk.
Inmiddels is wel heel veel bekend over het effect op de gezondheid
middels onderzoek. We pakken er twee publicaties uit. Lees “Schiphol: Decibellen en Gezondheid” verder