Raadsbrief wethouder over voortgang Schiphol

Wethouder Wessel Breunesse stuurde 16 februari 2021 een raadsbrief m.b.t. Schiphol naar de gemeenteraad. Zie

Hierin komt o.a. het volgende aan de orde:

Verkiezingsdebat Luchtvaart 11 maart

Voor wie op 17 maart 2021 in het stemhokje een stem wil uitbrengen die bijdraagt aan minder hinder van vliegtuigen, leest de stemwijzer van dr Paul van der Maesen de Sombreff. Hij baseert zich louter op de verkiezingsprogramma’s van de partijen en betrekt geen daden uit het (recente) verleden in deze ranglijst.

Situatie in Zaanstad in beeld tijdens Verkiezingsdebat 11 maart

Voor Zaankanters komt er tijdens het verkiezingsdebat over de toekomst van de luchtvaart op 11 maart van 16.30 tot 18 uur, een bekend beeld voorbij.
Dit informatieve programma is zeker het bekijken waard!
En voor de organisatoren is het van belang te weten hoeveel digitale bezoekers er zullen komen, dus help hen daarbij en Geef je op!

Wie zich vooraf goed wil oriënteren, kan het debat van de Burgertafel Luchtvaart van 12 november 2020 terugkijken. Veel kennis omtrent wat er allemaal speelt, wordt daar door deskundigen en vertegenwoordigers van actieve burgergroepen goed uitgelegd.

 

Staat aangeklaagd door St. Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder

Onze gezondheid en ons woongenot zijn in gevaar. Dat schrijft Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), en daarom stapt deze stichting naar de rechter!
Omwonenden pleiten al jaren via hun bewonersverenigingen of via andere belangenbehartigers voor meer leefbaarheid onder de vliegroutes. De overheid doet beloftes, maar die worden niet nagekomen.

Leefbaarheid staat zwaar onder druk

Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuken die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.
Ondoorzichtige rapportages en ingewikkelde rekenmethodes verhullen de dagelijkse realiteit. Niet alleen bewonersverenigingen, maar ook vertegenwoordigers van diverse gemeenten vinden dat de leefbaarheid in de verre omtrek van Schiphol zwaar onder druk staan.

Maatschappelijke zorgvuldigheid ontbreekt

Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder. RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten. Het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten, staat RBV terzijde. De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.

Steun deze actieve burgergroepering!

Recht op Bescherming Vlieghinder ziet zich ondersteund door een groeiend aantal sympathisanten Vrienden genoemd, die zich achter het beleid van de Stichting scharen, en iets willen doneren ter ondersteuning.
Het voeren van een civiele procedure tegen de staat kost veel geld. RBV is daarvoor volledig afhankelijk van giften. RBV roept iedereen die vindt dat zijn gezondheid en woongenot op het spel staan, op om donateur te worden. Nieuwsgierig? Kijk op Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder of volg hen op Facebook

Livestream Schiphol en de Zaanstreek terugkijken

Hier kunt u de digitale bijeenkomst van de Saense Onderwonenden en GroenLinks Zaanstad terugkijken, die zij woensdag 24 februari 2021 hielden over de relatie Schiphol en de Zaanstreek.

GroenLinks Zaanstad heeft er ook een geschreven verslag van gemaakt, met linkjes naar de verschillende presentaties.
Wilt u de hele video bekijken? Deze start – na enig oponthoud – rond minuut 8.

Sprekers (met ‘ongeveer’ de tijd dat zij aan het woord komen):

Suzanne Kröger – Tweede Kamerlid GroenLinks: 10:45
Nicole van der Waart – Statenlid GroenLinks: 26:10
Wilfred Eleveld – Natuur en Milieufederatie Noord-Holland: 34:45
Ingrid Zandt – GGD Kennemerland: 46:19
Wessel Breunesse – wethouder Zaanstad: 1:00.00
Winnie de Wit – SOS Zaanstreek: 1:17:00