KLM en MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

SOS-Zaanstreek werd deze week benaderd door een aardige student Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam, die onderzoek doet naar ‘een bekende luchtvaartmaatschappij’ en in hoeverre dit bedrijf – dat de KLM bleek te zijn – bezig is op het gebied van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Omdat het verminderen van de Co2-uitstoot’ een belangrijk issue is, verdiepen de studenten zich in de reputatie van de vliegmaatschappij op het gebied van duurzaamheid.

Greenwashing

Nu staat de gehele luchtvaartsector in een slecht blaadje, omdat zij een enorm charme-offensief is gestart met juichverhalen over toekomstdromen die natuurkundig gewoon onmogelijk . Je kunt geen krant openslaan of een of andere CEO vertelt trots hoe Nederland vooraan zal staan waar het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart wereldwijd. Of het nou elektrisch vliegen betreft, het vliegen op kunstkerosine, groene waterstof of de biobrandstof-toevoegingen.
Maar wie zelf ooit student is geweest helpt een student natuurlijk…
Er moesten cijfers gegeven worden, en hoger dan een 4 kwam er niet uit.

Dat je als vliegmaatschappij de woorden Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen laat onderzoeken is een gotspe, zeker wanneer je als inwoner van Zaanstad al 3 decennia onder de negatieve gevolgen van ‘Nederlands Blauwe Trots’ zucht.

In Meldpunt: vliegtuigoverlast

Vrijdag 4 juni om 19.15 uur zijn Winnie de Wit van SOS-Zaanstreek en Han van Staveren van SATL te zien in Meldpunt, het consumentenprogramma van Omroep Max.
Het gaat o.a. over de toename van het vliegverkeer boven Assendelft – eigenlijk heel Zaanstreek-Noord – en de bijbehorende hinder, die altijd maar wordt weg gesjoemeld. Tevens zal Han van Staveren (foto), namens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) het woord voeren over de angst die men in het oosten van Nederland heeft aangaande het openstellen voor de burgerluchtvaart van Lelystad Airport.

Omslag?

Deze toename wordt bekeken in relatie tot de stilte in de lucht tijdens de eerste lockdown, in april, mei en gedeelte van juni 2020. Hebben wij nog hoop dat er een omslag te goede komt? Gaan we minder vliegen, gaat onze regering minder vluchten toestaan omdat deze bewezen schade toebrengen aan de gezondheid van de omwonenden?


U kunt het bekijken op: vrijdag 4 juni 19.15 uur NPO2
Op Zaans Nieuwsplatform De Orkaan staat een verslagje van de opnames door de 3-man sterke opnameploeg van Meldpunt.

GroenLinks Aalsmeer: genoeg geSchiphold!

SOS-Zaanstreek was woensdag 2 juni aanwezig als protest tegen het Schiphollen door Benschop – CEO Schiphol – van de Aalsmeerse gemeenteraad. Aalsmeer Vandaag deed verslag.

3 juni 2021 door Joop Kok van Aalsmeer Vandaag

Voor ‘Fransman’ – Ronald Fransen van GroenLinks – was het genoeg, hij verliet raadzaal

Nadat gisteravond Schipholdirecteur Dick Benschop aan de raad van Aalsmeer in grote zich herhalende lijnen had uiteen gezet wat de hinderbeperkende maatregelen van Schiphol inhielden, vroeg Ronald Fransen van GroenLinks, mede namens de niet aanwezige Jelle Buisma van de PvdA, het woord. “Het enige dat helpt om de hinder te reduceren, naast goedbedoelde acties die al twintig jaar goed bedoeld zijn maar het niveau van spiegeltjes en kraaltjes niet echt ontstijgen, is minder vliegen. Dus waar in het door u genoemde programma komt minder vliegen voor?”
Het antwoord van Benschop was ontwijkend: “De vraag over de verdere ontwikkeling van Schiphol, een vraag die ons allemaal bezighoudt, die zal, denk ik, op de politieke tafel beantwoord worden,” aldus de Schipholdirecteur. “Dan maak ik graag een punt van orde,” was de reactie van Fransen, “ik constateer dat datgene dat helpt om minder hinder voor Aalsmeer te organiseren, niet plaats vindt. Ik heb zeer veel respect voor uw tijd maar ook voor die van mij. Ik verlaat de vergadering.”

Ronald Fransen haalde Buitenhof TV op zondag 6 juni. Aalsmeer Vandaag blikt er op terug.

Een begrijpelijke daad na het lezen van het artikel Protest verwacht bij bezoek Dick Benschop aan raad. Dat protest viel trouwens tegen. Onze fotograaf Jaap Maars vond de opkomst het zoveelste bewijs dat dit totaal niet leeft in Aalsmeer. “Alleen de Pramenrace telt hier.”

Verwachtingen

In de raadzaal was een gemis aan vertrouwen voelbaar. Het werd duidelijk toen, op verzoek van voorzitter Nanda Hauet, een ieder in één zin zijn verwachtingen voor de avond mocht aangeven. René Martijn hoopte dat zowel bij Benschop als bij Michiel van Dorst, CEO van Luchtverkeersleiding Nederland, de bezinning zou doorbreken om te gaan kijken naar een luchthaven in zee in plaats van pleisters te blijven plakken op alle open wonden.
Benschop hoopte op een goed gesprek waarbij hij dingen zou mee kunnen nemen. Erik Abbenhues van de VVD was het braafste jongetje van de klas. Hij verwachtte een toelichting op de hinderreductie maatregelen. Tegelijkertijd hoopte hij dat er daarna nog enige ruimte zou zijn om te vernemen hoe de Verkeersleiding Nederland door andere procedures, nieuwe technologieën of andere maatregelen concreet zou kunnen aangeven hoe zij het gebruik van de secundaire banen daadwerkelijk kunnen laten afnemen.

Greta Holtrop van AbsoluutAalsmeer verwachtte dat Schiphol tot het besef zou komen dat krimp de enige maatregel is die daadwerkelijk tot hinderbeperking leidt en dat zij zou overgaan tot het verminderen van het aantal vliegbewegingen. Tom Verlaan van het CDA verwachtte dat er de komende jaren toegewerkt wordt naar vliegen waar het echt niet anders kan en dat we op z’n mist ‘s nachts kunnen slapen.

Michiel Dorst gaf aan er vooral te zijn om te luisteren naar de mensen in de gemeenteraad en met elkaar in gesprek te gaan over het programma waar zij als Schiphol en LVNL veel tijd in hebben gestopt. En hoe dat samen nog verbeterd kan worden.

‘Genoeg is teveel’

Willem Kikkert van D66 was helder, “Genoeg is genoeg. Genoeg is wat D66 betreft te veel. Voor ons is de enige oplossing minder vliegen waarbij we op zoek moeten naar een nieuwe balans tussen economie, veiligheid, gezondheid en milieu. Een balans die alleen gezonder kan worden met minder vliegbewegingen.” Dat verwachtte hij als finale uitkomst.
René Martijn in gesprek met Dick Benschop

Ronald Fransen, door Benschop ‘Fransman’ genoemd toen hij na zijn vertrek over hem sprak sprak de verwachting uit dat, na de ervaringen die tijdens de pandemie waren opgedaan, het besef er zou zijn dat minder vliegen de enige hinderbeperking is die werkt. Hoeveel minder vluchten zullen er op Schiphol en over Aalsmeer worden afgehandeld, was zijn vraag. Over al het andere zou hij zeer ontevreden zijn.

Luchthaven in zee

Met zo’n groot verschil aan onderliggende verwachtingen leek alleen nog een gesprek mogelijk tussen de VVD en het duo Benschop Van Dorst. Daar kwam het niet van. Het allerlaatste woord kwam van René Martijn. Die hield een hartstochtelijk betoog over een luchthaven in zee. Daar moesten Benschop en Van Dorst hun energie en talenten op loslaten. Zo niet dan waren ze geen knip voor de neus waard. Was er één ding duidelijk geworden na al die jaren ‘Schipholoverheersing’ dan was dat wel de emancipatoire werking op de leden van de raad. Niet voor een ieder is Schiphol heilig.