Meer herrie? Geef uw mening!

De vorig jaar zomer door minister Harbers aangekondigde krimp naar 440.00 vliegbewegingen komt de sector – KLM met name – niet goed uit. De minister zocht naar een geitenpaadje om het ‘koninklijke’ bedrijf tegemoet te komen, en vond het in een z.g. ‘experimenteerregeling’, waarbij in het eerste jaar – en mogelijk ook in het jaar daarop – alsnog 20.000- vluchten meer toegestaan zullen gaan worden. Dus in totaal 460.000 vliegbewegingen i.p.v. de aangekondigde 440.000.

De krimp was nodig omdat de minister verwacht niet langer ‘anticiperend’ te kunnen handhaven – lees: het NIET handhaven moet eindelijk stoppen. Schiphol overschreed met deze manier van gedogen van vliegtuiglawaai jarenlang ongestraft de vastgelegde geluidsregels. Regels die er zijn om bewoners te beschermen tegen ziekmakende herrie. Maar gezien de lopende rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) tegen het ministerie van I en W, kon Harbers niet anders dan krimp afkondigen. Voor wie zucht onder de herrie: overweeg deze stichting te steunen, het is n.l. heel erg kostbaar, zo’n civiele procedure tegen de staat.

Nog meer herrie?!
Deze regeling houdt in dat de geluidsgrenzen voor vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden alsnog flink zullen worden opgerekt, waardoor op 10 plekken bewoners te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast.
Of dat in uw ogen billijk is of niet, daarover kunt u nog t/m donderdag 23 februari 23.59 uur uw mening geven.

Mensenrecht
Rust en een gezonde leefomgeving is een mensenrecht, en dus moet krimp van Schiphol ten gunste komen van iedereen in de hele Schipholregio. De huidige herrie en ongezonde uitstoot gaan al ver over de WHO-normen heen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Spreek je uit!
Laat de kans niet voorbijgaan, laat de minister weten dat het geen pas geeft te experimenteren met de gezondheid van burgers. De leefomstandigheden in het noorden van Zaanstad zijn al enorm verziekt: wij zijn – met 12.000 vluchten per maand – de meest bevlogen regio van Nederland, dankzij de voorkeursbaan Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

EenVandaag legt de hele procedure rondom deze regeling in de uitzending van zaterdag 18 februari uit:

Hoe kun je reageren?
De laatste kans om de minister te laten weten dat ook mensen uit de Zaanstreek iets vinden van dit ‘experiment’ is snel: a.s. donderdagavond 23.59 uur stopt deze internetconsultatie.
Reageer via de link op de pagina van de overheid ‘Experimenteerregeling Schiphol’ waar u dan onderaan kunt ‘ reageren op deze consultatie’.

Helpende websites
Hierbij linkjes naar een drietal websites, die je goed op de hoogte houden van dit voor bewoners nog immer zwarte en vreselijk ingewikkelde dossier:Aangescherpte motie Schiphol door Zaanse raad

De Zaanse gemeenteraad nam 2 februari 2023 een aangescherpte motie rond de overlast van Schiphol aan. Op 28 mei 2019 kwam de eerste motie waar geplaagde bewoners enige hoop uit konden putten. Nu is daar dan de Motie Vreemd Aanpak overlast Schiphol , een initiatief van Natascha Stroo van GroenLinks, mede ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie en SP.

Deze motie geeft Schiphol-wethouder Wessel Breunesse een extra steun in de rug want hij is steviger dan de vorige. Er wordt nogmaals aangedrongen op het afschaffen van nachtvluchten, waarbij de wegvallende vluchten niet ‘in de randen van de nacht’ mogen terugkeren.
Ook nieuw in deze aangescherpte motie is, dat er expliciet wordt gesproken over ‘zorgplicht‘ voor huidige en toekomstige burgers. Burgers mogen van hun gemeente en het rijk verwachten dat zij handelen naar artikel 21 van de Grondwet, waarin sprak is van zorg van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Overwegende dat
• Geluidsoverlast kan leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten als slaapstoornissen en stress
• Blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof o.a. tot hart- en vaatziekten kan leiden
• Zaanstad deel uitmaakt van de BRS
De gemeente een zorgplicht heeft voor haar huidige en toekomstige inwoners
• Er een steeds groter maatschappelijk draagvlak is voor de afschaffing van nachtvluchten
• Het grootste deel van de (vakantie)vluchten in Europa prima per trein gemaakt kunnen worden
Verzoekt het college
• Om te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven
• Om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt.

Stemgedrag
Voor wie overlast van Schiphol ervaart kan de stemming een mogelijke indicatie zijn bij de keuze voor de komende Provinciale verkiezingen op 15 maart