IenW Tweede Kamer aanschrijven

De Nationale Ombudsman heeft dan wel als taak de relatie tussen de burger en de overheid te beoordelen maar behandelt geen klachten over het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar de luchtvaart onder valt. Hoe dit kan zou nog eens uitgezocht moeten worden.

Over Schiphol heeft de Ombudsman zich ook nog niet uitgelaten, maar wel over de inspraakprocedure m.b.t. Lelystad Airport. Hij sprak toen van een ‘kennelijk ingesleten gewoonte’ bij de overheid om mensen te laat te informeren en te weinig inspraak te bieden bij grote besluiten.

U kunt uw klacht over geluid, zorgen om uw gezondheid of uw veiligheid beter via een mail of  per brief sturen naar de Commissie van Ifrastructuur en Waterstaat.

Mailadres van de commissie: cie.iw@tweedekamer.nl. Per fysieke brief kan het naar:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. commissie IenW
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Laatste verandering: