Staatjes en overzichten

Landelijk versus de regio en versus Zaanstad

Vergelijking – uit 2016 – tussen de ERNSTIGE geluidshinder in heel Nederland (21,5%) en de regio Noord-Holland Zuid (35,3%), door het Planbureau voor de Leefomgeving – het PBL. De cijfers uit 2019 zullen veel hoger uitkomen, gezien de toename van het aantal vliegbewegingen tussen eind 2016 en eind 2019.

Dit is een voorbeeld van het Schiphollen door de overheid: het woordje ERNSTIG is (heel handig voor de besluitvorming) weggelaten, het wordt geluidhinder genoemd. Slechts de kleine lettertjes in de verklaring onderaan vermelden dat het om ernstige hinder gaat – en dat is veel slechter voor onze gezondheid.

Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende bronnen van geluid, want dan zou blijken dat vliegtuiggeluid enorm hoog scoort, en dat is niet zo gunstig voor de gewenste uitkomst van de besluitvorming rondom Schiphol – lees de door te drukken uitbreiding met 40.000 vliegbewegingen bovenop de huidige 500.000. Waarbij  dan ook weer handig, niet meetellen alle zakelijke vluchten en helikoptervluchten.

 

Toestand in Zaanstad

De Orkaan volgt het Schiphol-dossier op de voet, en liet in twee staatjes zien hoe enorm het probleem van geluidsoverlast in Zaanstad is:

Gemiddelde vliegtuigoverlast:
heel Zaanstad:       49%
Assendelft Zuid:     87%
Assendelft Noord:  75%
Krommenie Oost:  76%
Krommenie West: 71%
Westzaan:             69%
Wormerveer:         51%

 

Hier zie je goed hoe groot het verschil in ernstige overlast is in de verschillende delen van Zaanstad. Waar Wormerveerse inwoners 11% ernstige overlast ervaren, hebben in Assendelft-Zuid 5x zo veel mensen last maar liefst 54%. Het verschil tussen de in 2016 gemeten 34% ernstig gehinderden in Assendelft, en de huidige 54% is alarmerend en zou bij de Zaanse bestuurders alle alarmbellen moeten doen afgaan.

De vraag aan de bestuurders van Zaanstad is of zij de urgentie van dit probleem zien: Wat betekenen deze cijfers over 20 jaar voor de gezondheid van al deze mensen? De schade die deze geluidsoverlast samen met de uitstoot van ziekmakende uitlaatgassen geeft is – net als bij roken – pas op lange termijn zichtbaar, en daardoor gemakkelijker door overheden weg te denken. Welke stappen gaat Zaanstad nu nemen?

Ideeën om in actie te komen

Wij, inwoners van Zaanstad, kunnen gezamenlijk met andere gemeenten Amsterdam als groot-aandeelhouder verantwoordelijk houden voor 1/5e van de overlast – en de bijbehorend schade – die Schiphol mensen in de regio toebrengt. Amsterdamse wethouder Schiphol Vreugdenhil (D66) hield in de raadscommissie FEZ van 12 december 2019 nog vrolijk vast aan de mantra dat Schiphol goed zou zijn voor de BV Nederland.

De GGD Zaanstreek/Waterland zou snel moeten beginnen met gezondheidsonderzoek naar met name de mensen in Zaanstad Noord, die aan deze enorme gezondheidsrisico’s worden blootgesteld.

 

 

Laatste verandering: