Platform Vlieghinder Zaanstreek: wordt lid!

In Assendelft gaan in één etmaal regelmatig 700 of meer vliegtuigen over. (via donderdorp.nl)

Ervaart u vliegoverlast? Wordt lid van Platform Vlieghinder Zaanstreek!
Met meer leden klinkt onze stem sterker!

De werkgroep SOS-Zaanstreek is onlangs een vereniging geworden – Platform Vlieghinder Zaanstreek (PVZ). Voor  slechts €10,- per jaar steunt u ons:
https://www.vlieghinder.nl/paginas/page/lid-worden

Wij – als Platform Vlieghinder Zaanstreek – werken samen met Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) om de ‘onderwonenden’ te vertegenwoordigen die last hebben van vliegtuigen van de Polderbaan en Zwanenburgbaan. Dat doen wij door de overlast onder de aandacht te brengen van lokale, regionale, landelijke en Europese politici.

Ook steunen wij de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder, die op 20 maart j.l. gelijk kreeg van de rechter: de eigen wet- en regelgeving rond Luchtvaart wordt door de Staat niet nageleefd. Steeds kreeg groei van Schiphol voorrang, en daarmee werden rechten van omwonenden geschonden – o.a. op respect voor privéleven en woning. Het gevolg van dit overheidsbeleid: hinder en slaapverstoring op grote schaal. Binnen het jaar moet er nu ook rekening worden gehouden met mensen op grotere afstand van Schiphol, en moeten de bewoners daar ook rechtsbescherming krijgen. Niet langer mogen omwonenden de sluitpost zijn, als het om de Luchtvaart gaat.

Daarnaast zijn wij het afgelopen jaar druk geweest met aandacht vragen bij lokale media en hebben wij ons steentje bijgedragen aan een aantal uitzendingen via radio en TV (Pointer). Met twee van ons uit Assendelft spraken wij op 20 februari in Brussel met leden van de Europese Commissie Transport.
Verder hebben wij – net als PVK – een bewonersvertegenwoordiger bij de Maatschappelijke Raad Schiphol, een bij wet ingesteld orgaan dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd en ongevraagd adviseert. Khadija Arib is sinds kort voorzitter van deze MRS.

Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering is het onze bedoeling om ook een aparte informatieve bijeenkomst te organiseren. Het idee is om dat dit najaar in Zaanstad-Noord te doen.

    • Zie verder onze websites:

    • vlieghinder.nl waarop ook al het nieuws rond Schiphol wordt bijgehouden, en
    • donderdorp.nl waarop u kunt zien hoe vaak er over u heen wordt gevlogen.