Geef KMZ zo snel mogelijk jouw stem omtrent Schiphol!

Op 1 juli wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waarin bewoners van rondom Schiphol hun stem kunnen laten horen.
Voordat het overleg met bewoners klapte, bestond er overleg via de ORS. De Omgevings Raad Schiphol. Groot verschil tussen MRS en ORS is dat de luchtvaartindustrie niet langer aan tafel zit.

Verkiezingen

Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden om mee te stemmen over de vertegenwoordiger, die namens hun woongebied plaatsneemt in de MRS. Het proces verloopt via verkiezingen. Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) heeft zich als bewonersorganisatie aangemeld voor de woongebieden Polderbaan-binnen en Polderbaan-buiten.
Assendelft valt grotendeels onder Polderbaan-binnen (ernstige hinder). De rest van Zaanstad valt grotendeels onder Polderbaan-buiten.
Zie de kieskaart, waarop je via jouw postcode ziet waar jouw huis onder valt.
Om zoveel mogelijk invloed te hebben binnen de MRS vraagt KMZ de bewoners uit die gebieden om een ondersteuningsformulier te ondertekenen.

Dat formulier vind je hier. Stuur het per post -KMZ, Kleine Tocht 4, 1506 CB Zaandam – of via kmz@dds.nl

Wat doet de Maatschappelijke Raad Schiphol?

De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.
Zie ook: www.maatschappelijkeraadschiphol.nl

Wat doet Kontakt Milieubeheer Zaanstreek?

SOS Zaanstreek zet zich als werkgroep van de KMZ al jaren in om de overlast van het luchtverkeer aan te pakken.
Met elke 50 ondersteuningsverklaringen kan KMZ/SOS Zaanstreek een kiespersoon aanwijzen. De kiespersoon kiest een vertegenwoordiger die namens de bewoners deel gaat nemen aan de MRS.

Wie stil blijft krijgt nog meer herrie!

Vind je het belangrijk dat bewoners zich richting de overheid laten horen, waar het gaat om de enorme impact van het luchtverkeer op de leefomgeving? Ondersteun dan snel KMZ/SOS Zaanstreek met een handtekening. Zo kunnen we zoveel mogelijk voor de Zaanstreek betekenen.

Meer herrie? Geef uw mening!

De vorig jaar zomer door minister Harbers aangekondigde krimp naar 440.00 vliegbewegingen komt de sector – KLM met name – niet goed uit. De minister zocht naar een geitenpaadje om het ‘koninklijke’ bedrijf tegemoet te komen, en vond het in een z.g. ‘experimenteerregeling’, waarbij in het eerste jaar – en mogelijk ook in het jaar daarop – alsnog 20.000- vluchten meer toegestaan zullen gaan worden. Dus in totaal 460.000 vliegbewegingen i.p.v. de aangekondigde 440.000.

De krimp was nodig omdat de minister verwacht niet langer ‘anticiperend’ te kunnen handhaven – lees: het NIET handhaven moet eindelijk stoppen. Schiphol overschreed met deze manier van gedogen van vliegtuiglawaai jarenlang ongestraft de vastgelegde geluidsregels. Regels die er zijn om bewoners te beschermen tegen ziekmakende herrie. Maar gezien de lopende rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) tegen het ministerie van I en W, kon Harbers niet anders dan krimp afkondigen. Voor wie zucht onder de herrie: overweeg deze stichting te steunen, het is n.l. heel erg kostbaar, zo’n civiele procedure tegen de staat.

Nog meer herrie?!
Deze regeling houdt in dat de geluidsgrenzen voor vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden alsnog flink zullen worden opgerekt, waardoor op 10 plekken bewoners te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast.
Of dat in uw ogen billijk is of niet, daarover kunt u nog t/m donderdag 23 februari 23.59 uur uw mening geven.

Mensenrecht
Rust en een gezonde leefomgeving is een mensenrecht, en dus moet krimp van Schiphol ten gunste komen van iedereen in de hele Schipholregio. De huidige herrie en ongezonde uitstoot gaan al ver over de WHO-normen heen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Spreek je uit!
Laat de kans niet voorbijgaan, laat de minister weten dat het geen pas geeft te experimenteren met de gezondheid van burgers. De leefomstandigheden in het noorden van Zaanstad zijn al enorm verziekt: wij zijn – met 12.000 vluchten per maand – de meest bevlogen regio van Nederland, dankzij de voorkeursbaan Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

EenVandaag legt de hele procedure rondom deze regeling in de uitzending van zaterdag 18 februari uit:

Hoe kun je reageren?
De laatste kans om de minister te laten weten dat ook mensen uit de Zaanstreek iets vinden van dit ‘experiment’ is snel: a.s. donderdagavond 23.59 uur stopt deze internetconsultatie.
Reageer via de link op de pagina van de overheid ‘Experimenteerregeling Schiphol’ waar u dan onderaan kunt ‘ reageren op deze consultatie’.

Helpende websites
Hierbij linkjes naar een drietal websites, die je goed op de hoogte houden van dit voor bewoners nog immer zwarte en vreselijk ingewikkelde dossier:Aangescherpte motie Schiphol door Zaanse raad

De Zaanse gemeenteraad nam 2 februari 2023 een aangescherpte motie rond de overlast van Schiphol aan. Op 28 mei 2019 kwam de eerste motie waar geplaagde bewoners enige hoop uit konden putten. Nu is daar dan de Motie Vreemd Aanpak overlast Schiphol , een initiatief van Natascha Stroo van GroenLinks, mede ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie en SP.

Deze motie geeft Schiphol-wethouder Wessel Breunesse een extra steun in de rug want hij is steviger dan de vorige. Er wordt nogmaals aangedrongen op het afschaffen van nachtvluchten, waarbij de wegvallende vluchten niet ‘in de randen van de nacht’ mogen terugkeren.
Ook nieuw in deze aangescherpte motie is, dat er expliciet wordt gesproken over ‘zorgplicht‘ voor huidige en toekomstige burgers. Burgers mogen van hun gemeente en het rijk verwachten dat zij handelen naar artikel 21 van de Grondwet, waarin sprak is van zorg van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Overwegende dat
• Geluidsoverlast kan leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten als slaapstoornissen en stress
• Blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof o.a. tot hart- en vaatziekten kan leiden
• Zaanstad deel uitmaakt van de BRS
De gemeente een zorgplicht heeft voor haar huidige en toekomstige inwoners
• Er een steeds groter maatschappelijk draagvlak is voor de afschaffing van nachtvluchten
• Het grootste deel van de (vakantie)vluchten in Europa prima per trein gemaakt kunnen worden
Verzoekt het college
• Om te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven
• Om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt.

Stemgedrag
Voor wie overlast van Schiphol ervaart kan de stemming een mogelijke indicatie zijn bij de keuze voor de komende Provinciale verkiezingen op 15 maart

Doet Zaanstad genoeg voor burgers?

Op 9 november j.l. stuurde een verontruste burger uit Assendelft onderstaande noodkreet naar de raadsleden en B&W van Zaanstad, over de situatie van burgers uit heel Zaanstad Noord:

En al eerder, op 3 oktober j.l. schreef een bewoner uit Assendelft:

SOS-Zaanstreek is benieuwd naar de reactie op deze bewoner uit Assendelft vanuit het college en de raad…

Zaterdag 14 mei: laat je stem horen!

Kom zaterdag 14 mei uw stem laten horen tegen overlast van vliegverkeer

Lees hier het ANP-bericht:
Natuurorganisaties en omwonenden van luchthavens protesteren zaterdag 14 mei gelijktijdig bij Schiphol en vijf regionale luchthavens tegen de overlast en vervuiling door vliegverkeer. Ze pleiten voor de krimp van Schiphol en voor de sluiting van de vliegvelden van Rotterdam, Lelystad en Maastricht.

De organisatoren stellen dat na een rustige periode tijdens de coronapandemie het vliegverkeer sinds enkele maanden weer toeneemt. “Nu ook de overlast weer groeit, beseffen bewoners hoe groot de impact van het overmatige vliegverkeer is op hun leefomgeving en gezondheid”, schrijven ze op de website 14meimanifestatie.nl. Ze willen dat de politiek meer doet om burgers te beschermen.

Ze benadrukken dat de manifestaties vreedzaam zullen zijn en niet het doel hebben om de toegang tot de vliegvelden te hinderen. Er zijn sprekers en muziek en er zal een minuut stilte worden gehouden.

De acties beginnen om 11.00 uur en duren tot 14.00 uur. Behalve bij Schiphol zijn er protesten bij de luchthavens van Lelystad, Eelde, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht. Onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion, Urgenda en provinciale milieufederaties ondersteunen de protesten.

ANP Producties|Bron: ANP, via noordhollandsdagblad.nl

Zelfs SOS Zaanstreek niet voorbereid op ‘heftige verhalen’ vliegoverlast

Foto: Public Domain Pictures./ CC0

 

De Zaanse groepering was mede-initiatiefnemer van deze meldingssite, die sinds 12 juli on de lucht is en meldingen onafhankelijk van Schiphol registreert. Ze zijn daar wel wat gewend wat betreft de gevolgen die bijna continu overvliegende toestellen voor  mensen op de grond hebben, maar ook SOS Zaanstreek was niet voorbereid op de toon en de aard van veel klachten: ‘Woede, moedeloosheid, gevoelens van onveiligheid en het ‘in de steek gelaten voelen’ door de overheid, dit alles lees je,’ schrijft de actiegroep in een brief aan het college en de raad. ‘Heftige verhalen.’

Het gaat daarbij over zaken als jarenlange enorme stress, niet aflatende herrie, slaapverstoringen – met de bijbehorende vermoeidheid overdag – tot huis en haard moeten verlaten omdat ‘thuis’ geen veiligheid meer biedt. Regelmatig klinken er ook verwijten richting de Zaanse politiek: die zou veel actiever voor de belangen van de inwoners moeten opkomen.

In de 50 door SOS Zaanstreek geanalyseerde webpagina’s zaten 62 Zaanse meldingen. Het merendeel daarvan – 34 – kwam uit Assendelft, met verder elf uit Zaandam, negen uit Krommenie, drie uit Westzaan en nog enkele individuele klachten uit andere Zaanse kernen. Thuiswerkers werden gehinderd door het lawaai – ‘Ondoenlijk de teksten die ik moet beluisteren op te tikken’ – en inwoners gaan met de moed dr wanhoop verder of geven de moed op: ‘Verhuizen kan niet vanwege bedrijf aan huis – dit is geen harden: als dit zo blijft… wat moeten we dan nog?’ en ‘Na 31,5 jaar op een heerlijke plek, met fijne tuin in Assendelft gaan we volgende week de makelaar inschakelen.’

‘Nu al jarenlang duidelijk is, dat de Rijksoverheid de stem van hun burgers niet wil horen, zou het voor die burgers wel fijn zijn wanneer zij zouden zien dat de gemeente en de provincie dat dan tenminste wel doen,’ schrijft SOS Zaanstreek. ‘Zou Zaanstad niet ook, samen met al die gemeenten die hier – in de zwaarst bevlogen regio van Nederland – liggen, richting Den Haag kunnen gaan?’

Naast psychische klachten en slapeloosheid zijn er medische en sociale gevolgen van de overdenderende vliegtuigen: ‘Ik moet schreeuwen tegen mijn moeder die doof is, zij vindt mij intimiderend,’ en ‘De buurman van mijn moeder, net weduwnaar, wil ik troostend toespreken: we verstaan elkaar niet,’ en ‘KNO-arts wijt mijn gehoorschade aan langdurige blootstelling aan te veel herrie.’

 

RIVM: basis berekeningen geluidshinder Schiphol onjuist

Op 28 mei 2021 publiceerde het RIVM de uitkomsten van een belangrijk onderzoek. Wat blijkt? Van de blootstellingsrespons relatie – een maat voor hinder – blijkt nog maar weinig te kloppen. Maar het is wel het basisuitgangspunt waarop Schiphol het model voor de berekening van geluidshinder stoelt…Dus volgens die verouderde meetmethode kan het allemaal nog – maar het blijkt dus allang niet meer in overeenstemming met de werkelijke geluidsoverlast.

Die berekeningen vinden plaats via het z.g. DOC29-rekenmodel, maar die haalt het RIVM nu dus onderuit.

Sterk verouderde methode toont niet het echte beeld

De belangrijkste conclusies die het RIVM in het rapport noemt:

  • Omdat het zogenaamde maatschappelijke verkeer (privé vliegtuigen en politie helikopters) niet meegenomen kunnen worden in de geluidsberekeningsmethode (DOC29) ligt het aantal gehinderden hoger dan Schiphol ons nu voorgespiegeld.
  • De groei van het aantal woningen en daarmee het aantal inwoners rond Schiphol is niet meegenomen in het berekenen van de gelijkwaardigheid. Dat betekent dat de extra inwoners niet meegenomen in de berekeningen en het vaststellen van de uiteindelijke gelijkwaardigheidscriteria. Dat had volgens het RIVM wel gemoeten. De gelijkwaardigheid is dus niet meer gegarandeerd. Er zijn veel meer mensen die ongezonde geluidshinder ervaren dan op basis van de gelijkwaardigheid mag.
  • Het RIVM concludeert dat de blootstellingsrespons relatie uit 2002, het basis uitgangspunt waarop Schiphol het model voor de berekening van geluidshinder stoelt, verouderd is en dat nieuw onderzoek gebruikt moet worden. Ook hierdoor is de gelijkwaardigheid niet meer gegarandeerd. De blootstellingsrespons relatie legt vast hoeveel geluidshinder mensen ervaren als er vliegtuigen overvliegen.

Lees het onderzoek van het RIVM: Bepaling gelijkwaardigheidscriteria Schiphol niet transparant en deels gebaseerd op verouderde gegevens | RIVM

 

Schiphol-CEO: krimp is niet nodig

Dick Benschop: ‘Een krimpscenario voor Schiphol is niet nodig, omdat de hinder de komende jaren zal afnemen.’

De 19.504 meldingen – gedaan door 2763 mensen – in 7 weken tijd op vliegherrie.nl spreken laten zie hoe de mantra ‘groei maar minder hinder’ heeft uitgepakt voor de bewoners rond Schiphol.