Platform Vlieghinder Zaanstreek: wordt lid!

In Assendelft gaan in één etmaal regelmatig 700 of meer vliegtuigen over. (via donderdorp.nl)

Ervaart u vliegoverlast? Wordt lid van Platform Vlieghinder Zaanstreek!
Met meer leden klinkt onze stem sterker!

De werkgroep SOS-Zaanstreek is onlangs een vereniging geworden – Platform Vlieghinder Zaanstreek (PVZ). Voor  slechts €10,- per jaar steunt u ons:
https://www.vlieghinder.nl/paginas/page/lid-worden

Wij – als Platform Vlieghinder Zaanstreek – werken samen met Platform Vlieghinder Kennemerland (PVK) om de ‘onderwonenden’ te vertegenwoordigen die last hebben van vliegtuigen van de Polderbaan en Zwanenburgbaan. Dat doen wij door de overlast onder de aandacht te brengen van lokale, regionale, landelijke en Europese politici.

Ook steunen wij de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder, die op 20 maart j.l. gelijk kreeg van de rechter: de eigen wet- en regelgeving rond Luchtvaart wordt door de Staat niet nageleefd. Steeds kreeg groei van Schiphol voorrang, en daarmee werden rechten van omwonenden geschonden – o.a. op respect voor privéleven en woning. Het gevolg van dit overheidsbeleid: hinder en slaapverstoring op grote schaal. Binnen het jaar moet er nu ook rekening worden gehouden met mensen op grotere afstand van Schiphol, en moeten de bewoners daar ook rechtsbescherming krijgen. Niet langer mogen omwonenden de sluitpost zijn, als het om de Luchtvaart gaat.

Daarnaast zijn wij het afgelopen jaar druk geweest met aandacht vragen bij lokale media en hebben wij ons steentje bijgedragen aan een aantal uitzendingen via radio en TV (Pointer). Met twee van ons uit Assendelft spraken wij op 20 februari in Brussel met leden van de Europese Commissie Transport.
Verder hebben wij – net als PVK – een bewonersvertegenwoordiger bij de Maatschappelijke Raad Schiphol, een bij wet ingesteld orgaan dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd en ongevraagd adviseert. Khadija Arib is sinds kort voorzitter van deze MRS.

Naast de jaarlijkse algemene ledenvergadering is het onze bedoeling om ook een aparte informatieve bijeenkomst te organiseren. Het idee is om dat dit najaar in Zaanstad-Noord te doen.

    • Zie verder onze websites:

    • vlieghinder.nl waarop ook al het nieuws rond Schiphol wordt bijgehouden, en
    • donderdorp.nl waarop u kunt zien hoe vaak er over u heen wordt gevlogen.

SOS Zaanstreek: binnenkort vereniging!

SOS Zaanstreek – eigenlijk Saense Onderwonenden Schiphol – bestaat sinds mei 2019 als werkgroep van een van de oudste Nederlandse milieubeschermingsgroepen: Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. In het begin bestond de wens om samen te gaan met Platform Vlieghinder Castricum – nu Kennemerland – omdat zij al sinds 2003 bestonden en veel kennis hadden, maar daar was geen meerderheid voor te vinden onder de groep van destijds 21 mensen. Allemaal vrijwilligers, die zich wilden inzetten om het leed dat Schiphol heet onder de aandacht van politici en bestuurders te brengen, en bewoners te informeren wat zij zouden kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Van die aanzienlijke groep is al jaren slechts een minimaal groepje van 5 mensen overgebleven.

Een ledenvereniging samen met de Kennemerlanders

Nu is het tijd voor een volgende stap, en werken we toe naar de vereniging Platform Vlieghinder Zaanstreek, waarvan wij hopen dat er veel mensen met overlast lid gaan worden.
Wij doen dit nu alsnog in nauwe samenwerking met Platform Vlieghinder Kennemerland, die ons alle mogelijkheden ter beschikking stellen, die zij zelf ook hebben. Dat betekent o.a. gebruik kunnen maken van hun website en hun expertise, tot het innen van de jaarlijkse contributie.
Zo zullen wij gezamenlijk verder strijden om het ons ontstolen mensenrecht op rustig kunnen wonen terug te veroveren.
Het maakt ook vast verschil of je als 5 burgerexperts – of als een bloeiende vereniging met een aantal honderden leden aan tafel zit bij Zaanstads Schiphol-wethouder, of brieven schrijft naar het Ministerie van IenW, de Provincie Noord-Holland of anderszins!

Wordt lid – UW steun maakt ons STERK

Het lidmaatschap gaat €10,- per jaar kosten, elk gezinslid extra betaalt dan één euro. Hou deze website in de gaten! En voor meer informatie, ideeën om mee te denken en/of te handelen – mail naar soszaanstreek@gmail.com.

 

Pointer Radio en TV in Assendelft

KRO-NCRV’s onderzoeksprogramma Pointer besteed deze maand april op radio en tv veel aandacht aan de enorme overlast door vliegherrie in Assendelft. Bewoners in het ooit rustige lintdorp zijn de dupe van het rap gestegen aantal vliegbewegingen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan richting Schiphol.

Vliegherrie betekent niet alleen veel te veel geluid om je oren, maar ook ziekmakende uitstoot van roet, Zeer Zorgwekkende Stoffen, fijnstof en – veel gevaarlijker nog – ultrafijnstof – in neus en longen.
Pointer vestigt zeker ook de aandacht op de bizarre plannen van minister Mark Harbers van het Ministerie van I en W voor een 4e aanvliegroute over natuurgebied de Veluwe. Dit doen de onderzoekers, omdat de mensen daar geen idee hebben wat hen te wachten staat. Wij hier in Zaanstad Noord weten dit maar al te goed.

Een etmaal met onmenselijk veel geluid
Zodoende kwam radio interviewer Tom Veldhuijzen maandag 12 februari eens luisteren bij Lobby-oma Winnie de Wit. Zij ging die avond eens kijken hoe het toch kwam dat er zo ontzettend veel herrie in de lucht was. Via donderdorp.nl bleken er dat etmaal het afschuwelijke aantal van 714 vluchten over dit deel van gemeente Zaanstad te hebben gevlogen…
Op de website van  Pointer verscheen tegelijk een oproep om je te melden, wanneer je last van vliegherrie ervaart, en daar werd massaal op gereageerd.

Morgen, zaterdag 6 april om 14 uur, is Saendelft-bewoner Stefan Molenaar te horen op Radio 1. Hij heeft geen zicht en is totaal op zijn oren aangewezen, en met 2 banen herrie makende vliegtuigen loopt hij regelmatig een verkeerde tuin binnen, of staat hij noodgedwongen midden op straat stil, omdat hij geen zekerheid heeft over zijn veiligheid.

Ondertussen sloten de collega’s van Pointer tv zich bij het onderzoek aan, en ook zij volgden lobby-oma Winnie, een dag voor de uitslag van de rechtbank, en tijdens de uitspraak van deze rechtbank in Den Haag.
Dit verhaal is te zien op donderdag 11 april om 20.30 uur op NPO2.

Geschonden mensenrecht
De uitspraak in deze bodemprocedure tegen de staat liegt er niet om: wij worden geschaad in ons mensenrecht op ongestoord woongenot, zoals vastgelegd in het Europese wetsartikel 8 van de EVRM. De Nederlandse Staat overtreedt daarbij niet alleen jarenlang haar eigen wet, ze keek louter naar wat de vliegindustrie nodig had om te groeien, zonder in ogenschouw te nemen wat dit voor de leefomgeving van de omwonenden betekende.

De rechter droeg de Staat op binnen een jaar haar eigen wet te gaan handhaven, en individuele bescherming en een werkende klachtenprocedure te bieden aan bewoners, ook aan hen die buiten de contouren vallen waarmee de overheid nu een klacht ook als klacht meeneemt.

SOS-Zaanstreek naar EU in Brussel

Op 20 februari reisden Stefan Molenaar en Winnie de Wit van SOS-Zaanstreek naar Brussel, voor een onderhoud met DG Move, de Commissie Transport van de Europese Unie. Wij waren met 9 mensen: Koenraad Backers en Marjolein Demmers van Natuur&Milieu, die de reis regelden, Alfred Blokhuizen van BTV en SchipholWatch, Matt Poelmans en Wouter Looman van voorheen ORS, nu MRS, Paul Peeters van de Universiteit Breda, en een ambtenaar van gemeente Amsterdam. Dat Amsterdam als 20% aandeelhouder van Schiphol nu pleit voor krimp van de luchthaven, is een enorme steun in de rug van de meer dan 100 organisaties van burgerexperts, die zich in hun vrije tijd en geheel op eigen kosten inzetten voor een normale leefomgeving rondom vliegvelden.


v.l.n.r. Alfred Blokhuizen, Winnie de Wit, Stefan Molenaar en Koenraad Backers. Foto: Marjolein Demmers
Uitnodiging

We kwam naar Brussel op uitnodiging van deze Europese Commissie, die zich moet uitspreken over de z.g. Balanced Approach inzake de krimp naar 400.000 vluchten per jaar. Minister Mark Harbers draaide deze krimp echter al snel weer terug, na lobbywerk van de machtige vliegtuigindustrie.
Nadat wij – samen met een groot aantal organisaties – de commissie een brief hadden gestuurd met de titel We want our sleep back!, wilden de commissieleden graag onze persoonlijke verhalen horen.


Winnie de Wit voor aanvang van het gesprek. Foto: Marjolein Demmers.

Wij spraken met hoofd kabinet van DG Move Filip Negreanu-Arboreanu en met luchtvaartexpert Rachel Smit. In totaal zaten er vier DG Move-leden tegenover ons aan tafel.

We zouden met hen één uur de tijd hebben, maar hoorden vlak voor het bezoek dat het slechts 45 minuten waren. Gelukkig bleek er nergens tijdsdruk te zijn. Er werd intensief en goed geluisterd en buiten de zaal werd zelfs nog doorgepraat. Het hele gesprek voelde totaal niet als ‘het vinkje’ dat het Min. I en W zo graag zet bij bewonersparticipatie: van bewoners opzetten, maar er daarna gewoon helemaal niets mee doen.
Daarna waren we bij kabinetslid Daniel Mes van de Klimaatcommissie – DG Clima en hij benadrukte dat de EU vreest voor een handelsoorlog met Amerika inzake vliegverkeer. En ja, als het voorkomen daarvan  topprioriteit wordt, dan vrees ik dat het economische belang opnieuw gaat prevaleren boven een normaal bestaan in gemeenten als Zaanstad.
Publiciteit
De Brussel-reis leverde – net als onze bodemprocedure tegen de Staat – ineens veel aandacht op, voor de negatieve kanten van de vliegindustrie. Nog niet zo heel lang geleden kregen bewoners daarvoor in de allerlaatste alinea van lange krantenartikelen precies één zinnetje: fijn dat dit nu anders is, hopelijk zijn er ogen geopend…

 

Inspraak Zaanstad Beraad

Op donderdag 21 maart 2024 – een dag na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag inzake de bodemprocedure tegen de Staat – sprak SOS-Zaanstreek woordvoerder Winnie de Wit op persoonlijke titel gemeenteraadsleden toe tijdens het Zaanstad Beraad.

Hier is de tekst te lezen, hieronder is de bijdrage te zien.

Kunst & Vliegwerk voor wethouder Breunesse

Op 21 maart kreeg Schiphol-wethouder Breunesse het boek Kunst en Vliegwerk uit handen van Winnie de Wit, nadat zij had ingesproken in het Zaanstad Beraad.
Melders op vliegherrie.nl maakten het boek in 2022, om de noodzaak van een beter leefmilieu voor omwonenden van luchthavens in de harten en hoofden te krijgen van mensen, die het geluk hebben om niet onder zo’n vliegtuigsnelweg te wonen.
Ook Zaanse melders staan in dit boek met hun kunst.

Wie dit mooi vormgegeven boek wil aanschaffen, verschaft daarmee direct ook steun voor de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder, de stichting die in de zomer van 2021 de rechtszaak tegen de staat startte.

De Wit memoreerde in haar inspraak de uitkomst van deze rechtszaak, en wees gemeenteraadsleden en bestuurders van Zaanstad op hun plicht om  binnen een jaar de schending van het Europese mensenrecht op ongestoord woongenot aan te pakken en op te heffen. Elk van de de drie bestuurslagen – rijksoverheid, provincie en gemeente -heeft n.l. zorgplicht en dient daarnaar te handelen.

Slaapgestoord in Assendelft? Help ons!

Woont u in Assendelft, slaapt u slecht en wilt u dat delen met Pointer – het onderzoeksprogramma van de KRO-NCRV? Zij verzamelen via hun website op dit moment verhalen van Assendelvers die slecht slapen.
In de radio-uitzending van Pointer van zaterdag 24 februari werd iedereen die last heeft van Schiphol al opgeroepen van zich te laten horen. Daarbij zeker ook mensen die de aangekondigde 4e aanvliegroute over de Veluwe vrezen.
Pointer TV wil nu graag specifiek van mensen uit Assendelft weten, wat de slaapverstoring met hen doet.
Meld dit via https://pointer.kro-ncrv.nl/overlast-vliegtuigen-schiphol

Geef KMZ zo snel mogelijk jouw stem omtrent Schiphol!

Op 1 juli wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waarin bewoners van rondom Schiphol hun stem kunnen laten horen.
Voordat het overleg met bewoners klapte, bestond er overleg via de ORS. De Omgevings Raad Schiphol. Groot verschil tussen MRS en ORS is dat de luchtvaartindustrie niet langer aan tafel zit.

Verkiezingen

Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden om mee te stemmen over de vertegenwoordiger, die namens hun woongebied plaatsneemt in de MRS. Het proces verloopt via verkiezingen. Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) heeft zich als bewonersorganisatie aangemeld voor de woongebieden Polderbaan-binnen en Polderbaan-buiten.
Assendelft valt grotendeels onder Polderbaan-binnen (ernstige hinder). De rest van Zaanstad valt grotendeels onder Polderbaan-buiten.
Zie de kieskaart, waarop je via jouw postcode ziet waar jouw huis onder valt.
Om zoveel mogelijk invloed te hebben binnen de MRS vraagt KMZ de bewoners uit die gebieden om een ondersteuningsformulier te ondertekenen.

Dat formulier vind je hier. Stuur het per post -KMZ, Kleine Tocht 4, 1506 CB Zaandam – of via kmz@dds.nl

Wat doet de Maatschappelijke Raad Schiphol?

De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.
Zie ook: www.maatschappelijkeraadschiphol.nl

Wat doet Kontakt Milieubeheer Zaanstreek?

SOS Zaanstreek zet zich als werkgroep van de KMZ al jaren in om de overlast van het luchtverkeer aan te pakken.
Met elke 50 ondersteuningsverklaringen kan KMZ/SOS Zaanstreek een kiespersoon aanwijzen. De kiespersoon kiest een vertegenwoordiger die namens de bewoners deel gaat nemen aan de MRS.

Wie stil blijft krijgt nog meer herrie!

Vind je het belangrijk dat bewoners zich richting de overheid laten horen, waar het gaat om de enorme impact van het luchtverkeer op de leefomgeving? Ondersteun dan snel KMZ/SOS Zaanstreek met een handtekening. Zo kunnen we zoveel mogelijk voor de Zaanstreek betekenen.

Meer herrie? Geef uw mening!

De vorig jaar zomer door minister Harbers aangekondigde krimp naar 440.00 vliegbewegingen komt de sector – KLM met name – niet goed uit. De minister zocht naar een geitenpaadje om het ‘koninklijke’ bedrijf tegemoet te komen, en vond het in een z.g. ‘experimenteerregeling’, waarbij in het eerste jaar – en mogelijk ook in het jaar daarop – alsnog 20.000- vluchten meer toegestaan zullen gaan worden. Dus in totaal 460.000 vliegbewegingen i.p.v. de aangekondigde 440.000.

De krimp was nodig omdat de minister verwacht niet langer ‘anticiperend’ te kunnen handhaven – lees: het NIET handhaven moet eindelijk stoppen. Schiphol overschreed met deze manier van gedogen van vliegtuiglawaai jarenlang ongestraft de vastgelegde geluidsregels. Regels die er zijn om bewoners te beschermen tegen ziekmakende herrie. Maar gezien de lopende rechtszaak van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder (RBV) tegen het ministerie van I en W, kon Harbers niet anders dan krimp afkondigen. Voor wie zucht onder de herrie: overweeg deze stichting te steunen, het is n.l. heel erg kostbaar, zo’n civiele procedure tegen de staat.

Nog meer herrie?!
Deze regeling houdt in dat de geluidsgrenzen voor vliegtuiglawaai in bepaalde gebieden alsnog flink zullen worden opgerekt, waardoor op 10 plekken bewoners te maken krijgen met nog meer geluidsoverlast.
Of dat in uw ogen billijk is of niet, daarover kunt u nog t/m donderdag 23 februari 23.59 uur uw mening geven.

Mensenrecht
Rust en een gezonde leefomgeving is een mensenrecht, en dus moet krimp van Schiphol ten gunste komen van iedereen in de hele Schipholregio. De huidige herrie en ongezonde uitstoot gaan al ver over de WHO-normen heen, met alle gezondheidsrisico’s van dien.

Spreek je uit!
Laat de kans niet voorbijgaan, laat de minister weten dat het geen pas geeft te experimenteren met de gezondheid van burgers. De leefomstandigheden in het noorden van Zaanstad zijn al enorm verziekt: wij zijn – met 12.000 vluchten per maand – de meest bevlogen regio van Nederland, dankzij de voorkeursbaan Polderbaan en de Zwanenburgbaan.

EenVandaag legt de hele procedure rondom deze regeling in de uitzending van zaterdag 18 februari uit:

Hoe kun je reageren?
De laatste kans om de minister te laten weten dat ook mensen uit de Zaanstreek iets vinden van dit ‘experiment’ is snel: a.s. donderdagavond 23.59 uur stopt deze internetconsultatie.
Reageer via de link op de pagina van de overheid ‘Experimenteerregeling Schiphol’ waar u dan onderaan kunt ‘ reageren op deze consultatie’.

Helpende websites
Hierbij linkjes naar een drietal websites, die je goed op de hoogte houden van dit voor bewoners nog immer zwarte en vreselijk ingewikkelde dossier:Aangescherpte motie Schiphol door Zaanse raad

De Zaanse gemeenteraad nam 2 februari 2023 een aangescherpte motie rond de overlast van Schiphol aan. Op 28 mei 2019 kwam de eerste motie waar geplaagde bewoners enige hoop uit konden putten. Nu is daar dan de Motie Vreemd Aanpak overlast Schiphol , een initiatief van Natascha Stroo van GroenLinks, mede ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie en SP.

Deze motie geeft Schiphol-wethouder Wessel Breunesse een extra steun in de rug want hij is steviger dan de vorige. Er wordt nogmaals aangedrongen op het afschaffen van nachtvluchten, waarbij de wegvallende vluchten niet ‘in de randen van de nacht’ mogen terugkeren.
Ook nieuw in deze aangescherpte motie is, dat er expliciet wordt gesproken over ‘zorgplicht‘ voor huidige en toekomstige burgers. Burgers mogen van hun gemeente en het rijk verwachten dat zij handelen naar artikel 21 van de Grondwet, waarin sprak is van zorg van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Overwegende dat
• Geluidsoverlast kan leiden tot ernstige fysieke en psychische gezondheidsklachten als slaapstoornissen en stress
• Blootstelling aan hoge concentraties ultrafijnstof o.a. tot hart- en vaatziekten kan leiden
• Zaanstad deel uitmaakt van de BRS
De gemeente een zorgplicht heeft voor haar huidige en toekomstige inwoners
• Er een steeds groter maatschappelijk draagvlak is voor de afschaffing van nachtvluchten
• Het grootste deel van de (vakantie)vluchten in Europa prima per trein gemaakt kunnen worden
Verzoekt het college
• Om te blijven bepleiten in de diverse relevante luchtvaartgremia tot afschaffing van de nachtvluchten en erop toe te zien dat deze vluchten niet naar de randen van de nacht worden verschoven
• Om tevens te bepleiten dat er een toetsbare geluidsnorm wordt opgesteld voor vliegtuiglawaai die aantoonbaar de gezondheid van individuele bewoners beschermt.

Stemgedrag
Voor wie overlast van Schiphol ervaart kan de stemming een mogelijke indicatie zijn bij de keuze voor de komende Provinciale verkiezingen op 15 maart