Voorlichting SOS 8 juni ipv 6 april

Maandagavond 6 april zouden – bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan – Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS.

In verband met de Coronacrisis is dit voorlichtingsmoment voorlopig verplaatst naar maandagavond 8 juni.

Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol

Schiphol-wethouder Wessel Breunesse stuurde op 18 februari j.l. de gemeenteraad een raadsbrief over de voortgang m.b.t. de luchthaven.

De SOS is blij dat Zaanstad met deze brief voor het eerst een duidelijk andere houding ten opzichte van Schiphol inneemt, en meer gaat denken vanuit haar geplaagde bewoners.
Het leed dat door de twee banen over Zaanstad-Noord wordt veroorzaakt, is dan ook groot. Een bewoner van Assendelft noemde de overlast tijdens een vergadering van het Wijkoverleg Assendelft in januari ‘gewoon misdadig’.

Lees “Raadsbrief wethouder Breunesse over voortgang Schiphol” verder

SOS 6 april bij Dorpscontact Westzaan

Maandagavond 6 april a.s. komen bij de maandelijkse vergadering van het Dorpscontact Westzaan Hanneke Tonkens en Winnie de Wit vertellen over het werk van de SOS – de Saense Onderwonenden Schiphol.

Vergaderingen van de commissie Dorpscontact Westzaan zijn openbaar en vinden elke eerste maandag van de maand plaats van 20 tot 21:30 uur in de Weeskamer van ‘t Reght Huys. Toegang vrij.

15 Januari: presentatie SOS-werkgroep

Wie last heeft van het vliegverkeer van Schiphol en wil weten hoe de SOS-werkgroep – Saense Onderwonenden Schiphol – daarmee aan de slag gaat, kan woensdagavond 15 Januari naar de openbare vergadering van het Wijkoverleg Assendelft komen.
Er zal een presentatie van 10 minuten gegeven worden en na afloop is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanvang van de vergadering is 20 uur in het Wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533 aldaar. Toegang is vrij.