Geef KMZ zo snel mogelijk jouw stem omtrent Schiphol!

Op 1 juli wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht, waarin bewoners van rondom Schiphol hun stem kunnen laten horen.
Voordat het overleg met bewoners klapte, bestond er overleg via de ORS. De Omgevings Raad Schiphol. Groot verschil tussen MRS en ORS is dat de luchtvaartindustrie niet langer aan tafel zit.

Verkiezingen

Bewonersorganisaties kunnen zich aanmelden om mee te stemmen over de vertegenwoordiger, die namens hun woongebied plaatsneemt in de MRS. Het proces verloopt via verkiezingen. Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) heeft zich als bewonersorganisatie aangemeld voor de woongebieden Polderbaan-binnen en Polderbaan-buiten.
Assendelft valt grotendeels onder Polderbaan-binnen (ernstige hinder). De rest van Zaanstad valt grotendeels onder Polderbaan-buiten.
Zie de kieskaart, waarop je via jouw postcode ziet waar jouw huis onder valt.
Om zoveel mogelijk invloed te hebben binnen de MRS vraagt KMZ de bewoners uit die gebieden om een ondersteuningsformulier te ondertekenen.

Dat formulier vind je hier. Stuur het per post -KMZ, Kleine Tocht 4, 1506 CB Zaandam – of via kmz@dds.nl

Wat doet de Maatschappelijke Raad Schiphol?

De MRS zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.
Zie ook: www.maatschappelijkeraadschiphol.nl

Wat doet Kontakt Milieubeheer Zaanstreek?

SOS Zaanstreek zet zich als werkgroep van de KMZ al jaren in om de overlast van het luchtverkeer aan te pakken.
Met elke 50 ondersteuningsverklaringen kan KMZ/SOS Zaanstreek een kiespersoon aanwijzen. De kiespersoon kiest een vertegenwoordiger die namens de bewoners deel gaat nemen aan de MRS.

Wie stil blijft krijgt nog meer herrie!

Vind je het belangrijk dat bewoners zich richting de overheid laten horen, waar het gaat om de enorme impact van het luchtverkeer op de leefomgeving? Ondersteun dan snel KMZ/SOS Zaanstreek met een handtekening. Zo kunnen we zoveel mogelijk voor de Zaanstreek betekenen.

Laatste verandering: