RBV tegen Ministerie IenW: houd WHO-normen aan

Vandaag, 1 september 2021, heeft de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder – RBV – samen met een honderdtal burgers een sommatie richting het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten uitgaan. Mocht het ministerie – bij monde van de gisteren aangetreden (demissionaire) minister Barbara Visser – niet reageren op deze aanzegging, dan stapt de stichting in oktober naar de burgerrechter.

Schending van het recht op ongestoord wonen

In haar brief eist Stichting RBV namens de omwonenden onder meer dat de minister het luchtvaartlawaai tot de WHO-normen terugbrengt en dat omwonenden van Schiphol voortaan daadwerkelijk tegen geluidsoverlast worden beschermd.
De brief legt ook uit dat de wijze waarop de minister thans de ernstige hinder van luchtvaartlawaai berekent, geen recht doet aan de werkelijk ervaren hinder van het vliegverkeer.
De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot.
Stichting RBV wordt bijgestaan door Prakken-d’Oliveira Human Rights Lawyers.

SOS-Zaanstreek is mede indiener van de sommatie en net als vele actieve burgergroeperingen – alsook politieke partijen en de gemeente Aalsmeer – ondersteuner van de RBV.

Uitleg door bestuurslid Jan Boomhouwer

Jan Salden en Marja Sol maakten er voor de uitzending van EenVandaag een item over. Daarop legt Jan Boomhouwer haarfijn uit, hoe er vanuit het Ministerie I en W nooit geluisterd is naar bewoners die zware overlast van het enorm toegenomen luchtverkeer ondervonden. Ook komt bewoner Willem Stegenga uit Buitenveldert aan het woord, die maar liefst 600 vliegtuigen per dag over zich heen krijgt.
Stegenga bezocht zelfs de huisarts vanwege de stress die het hem opleverde. “Ik vroeg hem: wat kan ik hier aan doen? Is er een therapie zodat ik er mee kan leren omgaan? Maar die is er niet. Het is accepteren of wegwezen. En mensen hebben gelijk als ze zeggen: je weet toch dat die luchthaven er is.

Maar als je een hele wijk van 80.000 mensen overspoelt met een paar honderd vluchten per dag, à 75 tot 80 decibel, dan vind ik dat misdadig.”

Op de website van EenVandaag staat een veel uitgebreider verhaal.

Help ondersteunen, word donateur!

Kijk vooral ook even naar de website van de Stichting zelf: heb je hinder en wil je dat dit stopt? Geef je dan op om hen te steunen in deze kostbare rechtsgang.

Laatste verandering: