SOS Zaanstreek: binnenkort vereniging!

SOS Zaanstreek – eigenlijk Saense Onderwonenden Schiphol – bestaat sinds mei 2019 als werkgroep van een van de oudste Nederlandse milieubeschermingsgroepen: Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. In het begin bestond de wens om samen te gaan met Platform Vlieghinder Castricum – nu Kennemerland – omdat zij al sinds 2003 bestonden en veel kennis hadden, maar daar was geen meerderheid voor te vinden onder de groep van destijds 21 mensen. Allemaal vrijwilligers, die zich wilden inzetten om het leed dat Schiphol heet onder de aandacht van politici en bestuurders te brengen, en bewoners te informeren wat zij zouden kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Van die aanzienlijke groep is al jaren slechts een minimaal groepje van 5 mensen overgebleven.

Een ledenvereniging samen met de Kennemerlanders

Nu is het tijd voor een volgende stap, en werken we toe naar de vereniging Platform Vlieghinder Zaanstreek, waarvan wij hopen dat er veel mensen met overlast lid gaan worden.
Wij doen dit nu alsnog in nauwe samenwerking met Platform Vlieghinder Kennemerland, die ons alle mogelijkheden ter beschikking stellen, die zij zelf ook hebben. Dat betekent o.a. gebruik kunnen maken van hun website en hun expertise, tot het innen van de jaarlijkse contributie.
Zo zullen wij gezamenlijk verder strijden om het ons ontstolen mensenrecht op rustig kunnen wonen terug te veroveren.
Het maakt ook vast verschil of je als 5 burgerexperts – of als een bloeiende vereniging met een aantal honderden leden aan tafel zit bij Zaanstads Schiphol-wethouder, of brieven schrijft naar het Ministerie van IenW, de Provincie Noord-Holland of anderszins!

Wordt lid – UW steun maakt ons STERK

Het lidmaatschap gaat €10,- per jaar kosten, elk gezinslid extra betaalt dan één euro. Hou deze website in de gaten! En voor meer informatie, ideeën om mee te denken en/of te handelen – mail naar soszaanstreek@gmail.com.

 

Pointer Radio en TV in Assendelft

KRO-NCRV’s onderzoeksprogramma Pointer besteed deze maand april op radio en tv veel aandacht aan de enorme overlast door vliegherrie in Assendelft. Bewoners in het ooit rustige lintdorp zijn de dupe van het rap gestegen aantal vliegbewegingen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan richting Schiphol.

Vliegherrie betekent niet alleen veel te veel geluid om je oren, maar ook ziekmakende uitstoot van roet, Zeer Zorgwekkende Stoffen, fijnstof en – veel gevaarlijker nog – ultrafijnstof – in neus en longen.
Pointer vestigt zeker ook de aandacht op de bizarre plannen van minister Mark Harbers van het Ministerie van I en W voor een 4e aanvliegroute over natuurgebied de Veluwe. Dit doen de onderzoekers, omdat de mensen daar geen idee hebben wat hen te wachten staat. Wij hier in Zaanstad Noord weten dit maar al te goed.

Een etmaal met onmenselijk veel geluid
Zodoende kwam radio interviewer Tom Veldhuijzen maandag 12 februari eens luisteren bij Lobby-oma Winnie de Wit. Zij ging die avond eens kijken hoe het toch kwam dat er zo ontzettend veel herrie in de lucht was. Via donderdorp.nl bleken er dat etmaal het afschuwelijke aantal van 714 vluchten over dit deel van gemeente Zaanstad te hebben gevlogen…
Op de website van  Pointer verscheen tegelijk een oproep om je te melden, wanneer je last van vliegherrie ervaart, en daar werd massaal op gereageerd.

Morgen, zaterdag 6 april om 14 uur, is Saendelft-bewoner Stefan Molenaar te horen op Radio 1. Hij heeft geen zicht en is totaal op zijn oren aangewezen, en met 2 banen herrie makende vliegtuigen loopt hij regelmatig een verkeerde tuin binnen, of staat hij noodgedwongen midden op straat stil, omdat hij geen zekerheid heeft over zijn veiligheid.

Ondertussen sloten de collega’s van Pointer tv zich bij het onderzoek aan, en ook zij volgden lobby-oma Winnie, een dag voor de uitslag van de rechtbank, en tijdens de uitspraak van deze rechtbank in Den Haag.
Dit verhaal is te zien op donderdag 11 april om 20.30 uur op NPO2.

Geschonden mensenrecht
De uitspraak in deze bodemprocedure tegen de staat liegt er niet om: wij worden geschaad in ons mensenrecht op ongestoord woongenot, zoals vastgelegd in het Europese wetsartikel 8 van de EVRM. De Nederlandse Staat overtreedt daarbij niet alleen jarenlang haar eigen wet, ze keek louter naar wat de vliegindustrie nodig had om te groeien, zonder in ogenschouw te nemen wat dit voor de leefomgeving van de omwonenden betekende.

De rechter droeg de Staat op binnen een jaar haar eigen wet te gaan handhaven, en individuele bescherming en een werkende klachtenprocedure te bieden aan bewoners, ook aan hen die buiten de contouren vallen waarmee de overheid nu een klacht ook als klacht meeneemt.

SOS-Zaanstreek naar EU in Brussel

Op 20 februari reisden Stefan Molenaar en Winnie de Wit van SOS-Zaanstreek naar Brussel, voor een onderhoud met DG Move, de Commissie Transport van de Europese Unie. Wij waren met 9 mensen: Koenraad Backers en Marjolein Demmers van Natuur&Milieu, die de reis regelden, Alfred Blokhuizen van BTV en SchipholWatch, Matt Poelmans en Wouter Looman van voorheen ORS, nu MRS, Paul Peeters van de Universiteit Breda, en een ambtenaar van gemeente Amsterdam. Dat Amsterdam als 20% aandeelhouder van Schiphol nu pleit voor krimp van de luchthaven, is een enorme steun in de rug van de meer dan 100 organisaties van burgerexperts, die zich in hun vrije tijd en geheel op eigen kosten inzetten voor een normale leefomgeving rondom vliegvelden.


v.l.n.r. Alfred Blokhuizen, Winnie de Wit, Stefan Molenaar en Koenraad Backers. Foto: Marjolein Demmers
Uitnodiging

We kwam naar Brussel op uitnodiging van deze Europese Commissie, die zich moet uitspreken over de z.g. Balanced Approach inzake de krimp naar 400.000 vluchten per jaar. Minister Mark Harbers draaide deze krimp echter al snel weer terug, na lobbywerk van de machtige vliegtuigindustrie.
Nadat wij – samen met een groot aantal organisaties – de commissie een brief hadden gestuurd met de titel We want our sleep back!, wilden de commissieleden graag onze persoonlijke verhalen horen.


Winnie de Wit voor aanvang van het gesprek. Foto: Marjolein Demmers.

Wij spraken met hoofd kabinet van DG Move Filip Negreanu-Arboreanu en met luchtvaartexpert Rachel Smit. In totaal zaten er vier DG Move-leden tegenover ons aan tafel.

We zouden met hen één uur de tijd hebben, maar hoorden vlak voor het bezoek dat het slechts 45 minuten waren. Gelukkig bleek er nergens tijdsdruk te zijn. Er werd intensief en goed geluisterd en buiten de zaal werd zelfs nog doorgepraat. Het hele gesprek voelde totaal niet als ‘het vinkje’ dat het Min. I en W zo graag zet bij bewonersparticipatie: van bewoners opzetten, maar er daarna gewoon helemaal niets mee doen.
Daarna waren we bij kabinetslid Daniel Mes van de Klimaatcommissie – DG Clima en hij benadrukte dat de EU vreest voor een handelsoorlog met Amerika inzake vliegverkeer. En ja, als het voorkomen daarvan  topprioriteit wordt, dan vrees ik dat het economische belang opnieuw gaat prevaleren boven een normaal bestaan in gemeenten als Zaanstad.
Publiciteit
De Brussel-reis leverde – net als onze bodemprocedure tegen de Staat – ineens veel aandacht op, voor de negatieve kanten van de vliegindustrie. Nog niet zo heel lang geleden kregen bewoners daarvoor in de allerlaatste alinea van lange krantenartikelen precies één zinnetje: fijn dat dit nu anders is, hopelijk zijn er ogen geopend…

 

Inspraak Zaanstad Beraad

Op donderdag 21 maart 2024 – een dag na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag inzake de bodemprocedure tegen de Staat – sprak SOS-Zaanstreek woordvoerder Winnie de Wit op persoonlijke titel gemeenteraadsleden toe tijdens het Zaanstad Beraad.

Hier is de tekst te lezen, hieronder is de bijdrage te zien.

Kunst & Vliegwerk voor wethouder Breunesse

Op 21 maart kreeg Schiphol-wethouder Breunesse het boek Kunst en Vliegwerk uit handen van Winnie de Wit, nadat zij had ingesproken in het Zaanstad Beraad.
Melders op vliegherrie.nl maakten het boek in 2022, om de noodzaak van een beter leefmilieu voor omwonenden van luchthavens in de harten en hoofden te krijgen van mensen, die het geluk hebben om niet onder zo’n vliegtuigsnelweg te wonen.
Ook Zaanse melders staan in dit boek met hun kunst.

Wie dit mooi vormgegeven boek wil aanschaffen, verschaft daarmee direct ook steun voor de Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder, de stichting die in de zomer van 2021 de rechtszaak tegen de staat startte.

De Wit memoreerde in haar inspraak de uitkomst van deze rechtszaak, en wees gemeenteraadsleden en bestuurders van Zaanstad op hun plicht om  binnen een jaar de schending van het Europese mensenrecht op ongestoord woongenot aan te pakken en op te heffen. Elk van de de drie bestuurslagen – rijksoverheid, provincie en gemeente -heeft n.l. zorgplicht en dient daarnaar te handelen.